ร้านค้าท้าทดลอง

ภาพประกอบไอเดีย ร้านค้าท้าทดลอง

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองในรูปแบบร้านค้าคิดวางแผนการระบุตัวแปรและการวางแผนใช้ของ สาร จากงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ใบงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

กิจกรรม เรื่อง ร้านค้าท้าทดลอง

(ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี)1. นักเรียนศึกษาโจทย์เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ทั้ง 6 กลุ่ม จะมี 2 กลุ่มที่ได้โจทย์เหมือนกัน)

2. ครูอธิบายกติกาเกี่ยวกับการวางแผนกำหนดตัวแปรตามโจทย์และเลือกหยิบของตามราคาของที่กำหนดให้ภายในงบประมาณที่แต่ละกลุ่มใช้ได้

3. นักเรียนวางแผนและนำเสนอผลต่อครู เพื่อจัดชุดทดลอง

4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทดลองตามที่ออกแบบไว้ โดยมีครูแนะนำตามกลุ่มตลอดการทดลอง

5. นักเรียนนำเสนอผลการทดลอง และอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปบทเรียน


แท็กที่เกี่ยวข้อง

2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
20
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน