สูตรสำเร็จจัดการเด็กดื้อ

4410

๑ เมตตา สร้างสัมพันธภาพ ๒ สนุกคิดร่วมสร้างสรรค์ ๓ เฉยมองยามเมามัน ๔ ได้ช่องพลันชื่นชม

สูตรสำเร็จจัดการเด็กดื้อ

๑ เมตตา สร้างสัมพันธภาพ

๒ สนุกคิดร่วมสร้างสรรค์

๓ เฉยมองยามเมามัน

๔ ได้ช่องพลันชื่นชม

profile

พระรุจ ดุลยากร

สโมสรใจใสโรงเรียนบรรจงรัตน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๐ เนื่องจากต้องการจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่ามีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรมนำวิชาการ”และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะเป็นผู้นำการจัดการศึกษาอย่างมีความสุขฯ โดยมี อ.รุจ ดุลยากร เป็นนายกและผู้จัดการความสุขของสโมสร และนางศุภภร ธรรมชูวงค์ เป็นเลขาธิการ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ปฏิบัติการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจ โครงการพัฒนาดุลยภาพชีวิต ดาวใสใจสุขกับคุณธรรม ๓๖ ประการ ยุทธการขยับเหงือกกระเพื่อมพุงขยุมไขมัน และได้ทำบทเพลงแห่งความสุขอัลบั้มใจใสโลกสวยช่วยปลูกฝังคุณธรรม และจัดกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรักของเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้น เป็นต้น ปี ๒๕๕๕ อ.รุจ ดุลยากร ได้ลาบวช กิจกรรมของสโมสรจึงเหลือแต่กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และการเปิดบทเพลงแห่งความสุขอัลบั้มใจใสโลกสวย กับเอกลักษณ์การกล่าวทักทายกันว่าใจใสสวัสดี ปี ๒๕๕๙ พระรุจ ได้เริ่มกลับมาช่วยสโมสรใจใสอีก เช่น กิจกรรมพบพระพบธรรม ธรรมะใจใสหน้าเสาธง สุขสงบดีกว่าสุขสนุกปฏิบัติธรรม ป.๖ พ่อลูกใจใสใส่ใจวิถีพุทธ ทำให้ชาวใจใสโรงเรียนบรรจงรัตน์ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย และเข้าใจคำว่าใจใสมากขึ้น จนปลายปี ๒๕๖๐ ความหมายของใจใสเริ่มตกผลึกชัดเจนว่าใจใส คือ ต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ จึงถือกำเนิด คุณใจใส หัวใจใฝ่ธรรม เป็นสัญลักษณ์มงคลของสโมสรแทนสัญลักษณ์ผึ้งน้อยหอยสังข์ และเปลี่ยนคำขวัญจาก “ใจใส โลกสวย” เป็น “ใจใส..หัวใจใฝ่ธรรม”ก่อตั้งสำนักพิมพ์ใจใส สร้างสรรค์สื่อธรรมนำความสุข โดยมีนางวิมล ดุลยากร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจงรัตน์เป็นประธาน ช่วยกับสร้างสรรค์สื่อธรรมนำความสุขสู่สังคม จัดพิมพ์หนังสือ เช่น ฉลาดในจิต มีอะไรน่าคิดชีวิต ๕๐ปี ของพระรุจ โพธิญาณ เป็นต้น และได้พัฒนากิจกรรม “ดาวใสใจสุขกับคุณธรรม ๓๖ ประการ”มาเป็น “ใจใสหัวใจใฝ่ธรรมกับมงคล ๓๘ ประการ” ซึ่งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีความสุขต่อไป
0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน