ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ป.3

ภาพประกอบไอเดีย ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ป.3

ครูจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาโดยมีสื่อประกอบพร้อมกับ JIGSAW ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

ครูเริ่มต้นคาบด้วยการติดข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา พร้อมกับยกตัวอย่างการเท่ากันของหน่วยเวลาต่างๆโดยใช้สื่อประกอบเพิ่มความเข้าใจ

หลังจากนั้นให้แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม JIGSAW ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา วิธีการคือให้ด้านที่มีความเท่ากันไว้ด้านเดียวกันโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากต้องใช้สมาธิและความตั้งใจอย่างมากเพราะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ในกิจกรรมมีความท้าทายนักเรียนอย่างมากเนื่องจากครูใส่ตัวลวงเข้าไปด้วยจึงจำเป็นอย่างมากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันและมีครูคอยให้คำแนะนำ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 7

ชื่อไฟล์​: jigsaw ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา 1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
3
clicked recommend
อยากบอกต่อ
3
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน