Google Slide ทีม

ภาพประกอบไอเดีย Google Slide ทีม

ครูนำ Google Slide มาปรับใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน ให้ระดมความคิดร่วมกัน ในเนื้อหาที่ทำการสอน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการทำงานเป็นทีม และเป็นคนตรงต่อเวลา

ขั้นตอน

1.ครูทำการสอนเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้

2.ครูให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมการ discussion เป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-5 คน

แล้วแต่เนื้อหาของเรื่องนั้นๆ

3.ครูให้นักเรียนทำงานผ่าน Google Classroom และ

ครูสร้าง google slide งานสำหรับระดมความคิดให้กับนักเรียน พร้อมทั้งกำหนดหัวข้อคำถามให้กับนักเรียน

4.ครูกำหนดระยะเวลาการส่งงานที่ชัดเจน

5.นักเรียนจับกลุ่ม3-5 คนระดมความคิดด้วยการ discussion และทำงานร่วมกัน

ผ่าน google slide สามารถช่วยกันแก้ไขงานของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้...

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Google Slide ทีม.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง


3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
3
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
2
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน