การ์ดเกมโยนิโสมนสิการ

ภาพประกอบไอเดีย การ์ดเกมโยนิโสมนสิการ

ในยุคที่เกมครองใจนักเรียน ครูจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดึงดูดนักเรียน สนุก และแทรกไปด้วยความรู้ จึงนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ในรูปแบบของ การ์ดเกมโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นไอเดียที่ได้รับจาก inskru นำมาต่อยอดในห้องเรียนต่อมา จะเป็นอย่างไร เชิญติดตามชม

การ์ดเกมโยนิโสมนสิการ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาความคิดด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning : GBL) และออกแบบสื่อการเรียนรู้ “การ์ดเกมโยนิโสมนสิการ” ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีคิดและดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สอดแทรกทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน การเป็นผู้นำ - ผู้ตามที่ดี และทักษะการสื่อสาร


โดยได้รับแนวคิดการออกแบบการ์ดโยนิโสมนสิการ จากครูปาริชาต ชัยวงษ์ จากนั้นนำมาปรับเปลี่ยน พัฒนาเพิ่มเติม

จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้สำหรับการสอน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง การเจริญปัญญาด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ


โดยมีขั้นตอนดังนี้
ตัวอย่างการ์ด Super Power

ที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้เมื่อถึงตาตนเอง ในส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความสนุกสนาน การวางกลยุทธ์แต่ละทีม

พยายามดูว่ากลุ่มใดใช้การ์ดใดไปบ้าง แล้วเหลือการ์ดอะไร


ตัวอย่างการ์ดภาพปัญหา

ที่นักเรียนสามารถตีความภาพได้อย่างอิสระ จะพบว่าบางกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการพยายามสร้างให้เป็นปัญหา เพื่อนำวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ตนได้รับ มาแก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนนี้นักเรียนต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และการนำเสนอ ไม่ควรเป็นคนเดิม
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนโดยใช้การ์ดเกม พบว่า

  • ห้องเรียนมีบางช่วงเงียบเพราะกำลังคิด และบางช่วงก็ฮือฮา เพราะเพื่อนใช้การ์ดพลังแก้เกมกัน
  • นักเรียนได้คิด เพื่อนในกลุ่ม พยายามสอนเพื่อนคนอื่นให้เข้าใจ เพื่อจะได้ให้เพื่อนนำเสนอได้
  • ควรเพิ่มความท้าทายของปัญหามากขึ้น โดยใช้การ์ดปัญหาที่มีข้อความกำกับ เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตีความ
  • การสอนในลักษณะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการชนะ และการ์ดปัญหาต้องหมดมือ แต่ประเมินผู้เรียนโดย พิจารณาจากกระบวนการกลุ่มของผู้เรียน ได้คิดไหม ได้สื่อสาร พูดคุย อธิบาย ได้ไหม จากนั้นให้นักเรียนประเมินตนเอง และมีแบบทดสอบการประยุกต์ใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวัน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: การ์ดเกมโยนิโสนสิการ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง


5
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
4
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
13
ดาวน์โหลด
6
เก็บไว้อ่าน