icon
giftClose
profile

ผังความคิดชนิดของคำไทย 7 ชนิด ป.6

429065
ภาพประกอบไอเดีย ผังความคิดชนิดของคำไทย 7 ชนิด ป.6

ผังความคิดชนิดของคำไทย 7 ชนิด

ผังความคิดชนิดของคำไทย 7 ชนิด ได้แก่

๑. คำนาม ๒. คำสรรพนาม ๓. คำกริยา ๔. คำวิเศษณ์ ๕. คำบุพบท ๖. คำสันธาน และ ๗. คำอุทาน

การออกแบบผังความคิดครั้งนี้ใช้เนื้อหาจากหนังสือหลักและการใช้ภาษาไทย ป.6 เขียนโดย ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์

ประกอบไปด้วยแก่นแกน กิ่งแก้ว กิ่งก้อย ซึ่งผู้สอนสามารถนำใบงานนี้ไปต่อยอดโดยให้นักเรียนหาข้อมูลมาใส่เพิ่มเติมเป็นกิ่งก้อย
ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ผังความคิดชนิดของคำไทย 7 ชนิด ป.6.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 359 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(10)
เก็บไว้อ่าน
(4)