สัมมนาโคลนติดล้อ ตอน...ประเทศไทย ๒๕๖๓

8392
ภาพประกอบไอเดีย สัมมนาโคลนติดล้อ ตอน...ประเทศไทย ๒๕๖๓

เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ประเทศพัฒนาได้อย่างล่าช้า

กิจกรรม : โคลนติดล้อ ตอน ประเทศไทย ๒๕๖๓

กว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาสำหรับงานเขียน “โคลนติดล้อ” ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศ ทำให้พัฒนาไปได้อย่างล่าช้า เหมือนโคลนที่ติดล้อจึงถ่วงการไปต่อของรถ

จากคุณค่าของงานเขียนที่แสดงทรรศนะถึงอุปสรรคในการพัฒนาประเทศนี้ จึงนำมาสู่กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียน มองเห็นและตระหนักถึงปัญหาของประเทศในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความจริงอย่างมีเหตุผล

ซึ่งแน่นอน สิ่งที่ครูกังวลสำหรับกิจจกรรมนี้ อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นที่อาจรุนแรงเกินขอบเขตที่ควบคุมได้ แต่ขอให้ครูเชื่อใจในนักเรียนของเรา เชื่อในมุมมองที่พวกเขาจะสะท้อนปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผล เชื่อในทรรศนะของกลุ่มพลังที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศต่อจากเรา ให้เขาทุกคนได้ตระหนักว่า “สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น” มีอยู่ในทุกพื้นที่ ในทุกบุคคล เริ่มต้นได้ที่ห้องเรียน เพียงแต่ต้องมีเหตุผลประกอบ และในหลายปัญหาที่ยากเกินจะแก้ แต่มันสามารถเริ่มและค่อย ๆ ปรับได้ เพราะแม้แต่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เองก็ได้แสดงทรรศนะไว้หลายประเด็น แต่ปัญหาเหล่านั้นก็ยังเป็นปัญหาที่ยากเกินจะแก้มาจวบจนปัจจุบัน

เโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ซึ่งคือแก่นหลักที่มาจากเรื่องโคลนติดล้อ ในรัชกาลที่ ๖ นอกจากนี้ยังต้องการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทั้งทางด้านการเขียนบรรยาย การเขียนเชิงสร้างสรรค์ งานศิลปะ รวมไปถึงการพูดแสดงความคิดเห็น เรียกได้ว่า ๑ กิจกรรมแทบจะเก็บครบทุกตัวชี้วัด เห็นศักยภาพในทุกด้าน เพราะบางคนอาจถนัดงานศิลปะแต่พูดไม่เก่ง บางคนเขียนเก่งแต่ไม่ถนัดพูดก็มี และที่สำคัญที่สุดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ครูเพียงอยากจะบอกให้นักเรียนรู้ว่า “ห้องเรียนของครูจะเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่นักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ และครูพร้อมจะรับฟังทุกคน ครูอยากให้ทุกคนรู้ว่าการแสดงออกทั้งทางความคิดและการกระทำเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง”

ทุกคนกำลังจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาติในอนาคต ครูหวังว่าทุกอุปสรรค ทุกความคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนกันนั้นทุกคนจะจดจำและเก็บไว้เตือนใจเพื่อนำไปพัฒนาชาติเราในวันข้างหน้า ครูภูมิใจในตัวศิษย์ทุกคน ทุกคนมีความแตกต่างที่ลงตัว ทุกคนทำได้ดีมาก ขอบคุณที่มาร่วมทำให้เวทีทางการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

#เราอาจเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ได้แต่เราปรับได้

#บางอย่างอาจเกินกำลังเราแต่เราเริ่มที่ตัวเราได้

#ทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งนี้จะยังคงงดงามและเบ่งบานเสมอ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 9

ชื่อไฟล์​: 109340033_2805111422934046_3840031946558029068_o.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 21 ครั้ง


2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
5
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline