อนาคตที่เราเลือกเองได้

ภาพประกอบไอเดีย อนาคตที่เราเลือกเองได้

เป็นการสอนอ่านจับใจความ โดยนำบทความเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยมาให้นักเรียนศึกษา และร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรม : “อนาคตที่เราเลือกเองได้”

กิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังที่จะวัดทักษะการอ่านจับใจความและการพูดต่อหน้าชุมชน นี่คือจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่เราจะทำยังไงให้การอ่านและการพูดนั้นเกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด นี่คือที่มาของกิจกรรม

แน่นอน เมื่อวัดทักษะการอ่านบทความที่เลือกมาย่อมเป็นการอ่านเรื่องใกล้ตัวนั่นคือ “การวางแผนชีวิตสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ซึ่งเมื่อนักเรียนอ่านจบ นอกจากจะได้ฝึกจับใจความ ครูหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจะสะกิดความตั้งใจและความพยายามของทุกคนออกมา

หลังจากอ่านบทความจบ ครูขอตัวแทนสรุปและซักถามถึงเป้าหมายและการวางแผนชีวิตตนเอง จากนั้นสุ่ม ๓ คนออกมาหน้าห้อง เพื่อทำกิจกรรม “อนาคตที่เราเลือกเองได้” โดยยังไม่บอกกติกา

เมื่อได้นักเรียนอาสา ครูให้ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยบนกระดาน แล้วให้นักเรียนเลือกเป้าหมายเพียง ๑ แห่งเท่านั้น เมื่อทุกคนเลือกได้แล้ว ก็ให้เลือกอุปกรณ์ที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมี ๒ อย่าง คือ

เซียมซี และ ตะเกียบ

สำหรับคนที่เลือกเซียมซี ให้เขย่าจนกว่าเซียมซีจะหล่น เพื่อให้หมายเลขที่เป็นเป้าหมายตนเองออกมาให้ได้ ส่วนคนที่เลือกตะเกียบ ให้ใช้ตะเกียบนั้นคีบลูกปิงปองที่แทนหมายเลขเป้าหมายของตนมาให้ได้

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ แน่นอนว่าคนที่เลือกเซียมซีใช้เวลาไม่นาน เซียมซีก็จะหล่นออกมา แต่หมายเลขที่ได้จะตรงหรือไม่ตรงกับเป้าหมายเป็นอีกเรื่อง เปรียบเสมือนชีวิตนักเรียนที่ให้ดวงพาไป เราไม่มีทางจะรู้ได้เลย ว่าโชคชะตาจะพาเราไปในทิศทางไหน ฉะนั้นหากเราจะหวังพึ่งดวงอย่างเดียว สิ่งที่เราหวังไว้ใช่จะสำเร็จเสมอไป

ส่วนคนที่เลือกตะเกียบ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการคีบลูกปิงปอง เปรียบเสมือนนักเรียนที่เห็นเป้าหมายตรงหน้าชัดเจน แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะนำสิ่งนั้นมาครบอครองให้ได้ ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทน แต่เมื่อสำเร็จเราจะภูมิใจ

เมื่อทุกคนได้ข้อคิดจากกิจกรรมนี้ ก็มอบหมายให้ไปเตรียมหัวข้อในการพูดนำเสนอคาบถัดไป คือ เป้าหมายในชีวิตและการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

แน่นอนหลายคนอาจจะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่จากกิจกรรมนี้ และจากการฟังเพื่อนพูด ครูหวังว่าทุกคนจะมีเป้าหมายและเกิดแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตมากขึ้น และผลแห่งความสำเร็จซึ่งมาจากความพยายามย่อมนำมาพาความภาคภูมิใจมาสู่เราอย่างแน่นอน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: 116550109_2856646661113855_5819653983848912356_o.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน