ครูต้องผวา เมื่อ AI สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัย

3031
ภาพประกอบไอเดีย ครูต้องผวา เมื่อ AI สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัย

"สอนนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ไปทำงานในอนาคต" แล้วคุณรู้ไหมว่างานในอนาคตจะต่างจากงานในปัจจุบัน หากครูยังสอนเหมือนเดิม...สักวัน หุ่นยนต์ จะเข้ามาแทนที่พวกเขา

ถึงแม้หุ่นยนต์ Todai Robot ที่คุณ Noriko Arai ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผลิตมายังไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยโทได (University of Tokyo) ได้ (มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของญี่ปุ่น) ในปี 2017 แต่....สามารถเข้ามหาวิทยาลัยอื่นๆของญี่ปุ่นได้


หุ่นยนต์สามารถทำข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย (ทั้งเลือกตอบและเขียน) ได้ดีกว่านักเรียนบางคน

วิชาประวัติศาสตร์ AI สามารถหาข้อมูลได้จาก Google wikipedia และเว็ปไซต์อื่นๆ

แล้วเขียนออกมาเป็นบทความ 600 คำเกี่ยวกับการค้าทางทะเล แล้วได้คะแนนดีกว่า นักเรียนญี่ปุ่นหลายคน (อันดับคะแนน PISA ของญี่ปุ่นก็อยู่ในลำดับต้นๆ


ในปี ค.ศ. 2017 หุ่นยนต์ทำเหมือนว่าเข้าใจ แต่จริงๆไม่เข้าใจ


สอนเด็กให้ต่างจากหุ่นยนต์ได้โดย "สอนให้เด็กเรียนรู้ เข้าใจความหมาย ไม่ใช่แค่จำได้ แต่เข้าใจ"


แล้ววันนึงเทคโนโลยีก็ไม่สามารถแย่งงาน แย่งอาชีพของนักเรียนของเราได้


ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ต่างจากเดิม แต่ทำเหมือนเดิม แล้วผลลัพธ์จะต่างจากเดิมได้อย่างไร....

มาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของเราตั้งแต่วันนี้...​

พัฒนาให้นักเรียนเข้าใจความหมาย ไม่ใช่แค่ จำได้เท่านั้น


.

.

แล้วคำพูดที่ว่า "ครูคะ...หนูโดน AI แย่งงาน" จะไม่เกิดขึ้นข้อมูลเพิ่มเติม


"Can a robot pass a university entrance exam?" โดย Noriko Arai พูดเมื่อ ค.ศ. 2017

https://www.ted.com/talks/noriko_arai_can_a_robot_pass_a_university_entrance_exam?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare


รวิศ หาญอุตสาหะ (2563) เลี้ยงลูกให้ทันโลก. กรุงเทพฯ: อมรินทร์คิดส์.


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน