สอบพุทธประวัตินี้ ! มีเฮ

ภาพประกอบไอเดีย สอบพุทธประวัตินี้ ! มีเฮ

การเปลี่ยนวิธีสอบเก็บคะแนนสาระพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) แบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นเรื่องน่าลุ้น ตื่นเต้น ระทึกใจสำหรับผู้เรียน

“ ในปกติการสอบทุกครั้งเราจะพบว่าส่วนใหญ่คุณครูมักจะสอบผ่านกระดาษแล้วให้นักเรียนกากบาทบ้าง ฝนคำตอบบ้าง “


ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียน “ หมดความตื่นเต้น “ และก็จะสอบ “ให้ผ่าน ๆ ไป


“ ยิ่งเป็นวิชาด้าน พระพุทธศาสนา 😓 แล้วนั้นยิ่งไปกันใหญ่ เพราะโดยเนื้อหาค่อนข้าง “น่าเบื่อและยาก “ สำหรับผู้เรียนหลาย ๆ คนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา แต่หากคุณครูเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นแบบใหม่ ผู้เรียนอาจตื่นเต้นและอยากอ่านหนังสือมาสอบมากกว่าการสอบแบบเดิม ๆ กิจกรรมนี้ง่ายนิดเดียว ขั้นตอนมีดังนี้ 🤩


1) ครูคิดคำถามพุทธประวัติมาหลากหลายข้อ (อย่างน้อย 2 เท่าของจำนวนนักเรียนที่สอบ เพื่อความหลากหลายในคำถาม) โดยครูต้องนำคำถามนั้นมาทำเป็นฉลากเล็ก ๆ เพี่อสร้างอารมณ์ให้ดูเหมือนการจับรางวัลของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 😆


2) ครูให้เวลานักเรียนเป็นเวลา 20 นาทีในการทบทวนบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีสติก่อนมาจับฉลากคำถาม


3) จากนั้นเมื่อนักเรียนทบทวนเสร็จ ครูให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนที่ละคนตามเลขที่ แล้วให้สุ่มจับคำถามและตอบคำถามให้ถูกต้อง หากตอบผิดครูจะให้จับฉลากใหม่อีกครั้ง และหากทั้งสองรอบครูจะให้นักเรียนนำโจทย์ที่ผิดไปเขียนในสมุดแล้วเฉลยให้ถูกต้องเพื่อสร้างความจำและเข้าใจเนื้อหาให้มากขึ้น (แต่ยังไม่ได้คะแนนนะจ๊ะ หากต้องการคะแนน ครูจะให้โอกาสมาสอบแก้ตัวผ่านการจับฉลากเช่นนี้อีกจนกว่าจะผ่าน การทำเช่นนี้จะทำมห้นักเรียนพยายามที่จะหาคะแนนมาให้ได้มากขึ้น ) หรือหากการตอบครั้งแรกผิดและครั้งที่สองถูกนักเรียนก็ต้องเอาคำถามข้อแรกที่ตอบผิดไปเข่วนลงในสมุดและหาคำตอบมาส่งครูให้ได้เช่นกัน


ปล. คำถามควรอยู่ในกรอบตามที่คุณครูสอนมานะครับ เพื่อผู้เรียนได้หาคำตอบอย่างตรงจุด และไม่ควรยากจนเกินไปสำหรับนักเรียนประถมศึกษา


การสอบเช่นนี้จะทำให้นักเรียนรู้จักขวนขวายหาคำตอบมากขึ้น อ่านหนังสือมากขึ้น (เพราะไม่อยากออกมาตอบผิดหลายรอบ) 👍❤️


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน