เศรษฐีแห่งเอเชีย

12030
ภาพประกอบไอเดีย เศรษฐีแห่งเอเชีย

การจัดกิจกรรมเกมเศรษฐีที่ผู้เรียนคุ้นเคย ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทวีปเอเชีย ผ่านการเล่น ผู้เรียนจะได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน รู้จักการบริหารจัดการ การลงทุน และสอดแทรกการตอบคำถามทบทวนความรู้

ในวันหนึ่งๆผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่งให้ผู้เรียนเกิดความเหนื่อยล้า และอาจเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาที่เขาเหล่านั้นคิดว่าจะต้องท่องจำ การนำกิจกรรมเกมเศรษฐีเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียน กระตุ้นไฟแห่งการ Active ของผู้เรียนให้กลับมาโดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากำลังถูกบังคับให้เรียนแต่เป็นการเรียนรู้โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งครูและนักเรียนได้เปลี่ยนไปสู่บรรยากาศใหม่ๆ ที่ผู้เรียนได้รับความรู้ และสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งกิจกรรมเกมเศรษฐีสามารถนำไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้ และการเตรียมการสอนไม่ยุ่งยาก อีกทั้งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสำหรับครู

ครูแซมมี่ ขอนำเสนอเกมเศรษฐีเอเชีย ที่เตรียมการสอนง่าย ได้ผลดี เหมาะกับการจัดการกับความเบื่อหน่ายของนักเรียน

ก่อนอื่น คุณครูต้อง...............

  1. เตรียมไฟล์ Word ง่าย ๆ เตรียมภาพสถานที่สำคัญในเอเชีย
  2. กำหนดกติกาในการเล่น วางเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
  3. มีเรื่องของโชค เข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมก็จะดีนะ ตามตัวอย่างด้านล่างนะคะ

ผลลัพธ์ที่ได้

หลังจากการสอนผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางประชากร ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย และยุโรปโดยที่ไม่ต้องท่องจำ แต่อาศัยการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและเพื่อนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: monopoly asia m.1.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
8
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน