เข้าสู่ระบบ

ระบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ “ ๓ ส ”

2610
ภาพประกอบไอเดีย ระบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  “ ๓ ส ”

ระบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ “ ๓ ส ” ​การจัดระบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “ ๓ ส ” เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาเอก ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

การจัดระบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “ ๓ ส ” เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาเอก ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ....

ส ๑  สอนโดยตนเอง คือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และดำเนินการสอนด้วยตนเอง ตามวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด

ส ๒  สอนโดย DLTV  คือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล และดำเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวล และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในวันหยุดจาก ระบบ DLTV

ส ๓  สอนโดย DLIT  คือ ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT และดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก ระบบ DLIT ในวันหยุด  หรือ กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ โดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ททีวี

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline