icon
giftClose
profile

Genetic bingo

17770
ภาพประกอบไอเดีย Genetic bingo

คำศัพท์ชีววิทยา เนื้อหาพันธุศาสตร์

ครูให้นักเรียนสร้างตาราง 4x4 หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ของเรื่องพัรธุกรรมที่เรียนมา ช่องละ1คำศัพท์ให้ครบทุกช่อง หลังจากนั้นครูเป็นของบอกคำแรก นักเรียนคนไหนที่มีคำศัพท์ที่ครูบอกก็ให้กากบาท คำศัพท์คำต่อๆไปให้นักเรียนเป็นคนเลือกเอง ใครบิงโกก่อนคนนั้นชนะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(1)