เข้าสู่ระบบ

sextoy Vs สิ่งศักดิ์สิทธิ์

5822
ภาพประกอบไอเดีย sextoy Vs สิ่งศักดิ์สิทธิ์

อิทธิพลของอาณาจักรโบราณ(ด้านศาสนาความเชื่อ)ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย การสอนแบบอุปนัย+หมวกคิดหกใบ

อิทธิพลของอาณาจักรโบราณ(ด้านศาสนาความเชื่อ)ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

อุปนัย +หมวกคิด6ใบ

เริ่มคาบด้วยให้นักเรียนจับกลุ่มดูข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ sex toys vs สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทัศนะของแต่ละคนโดยครู ใช้คำถามที่ละขั้นตามลำดับหมวกคิดหกใบ จากนั้นนำผลที่ได้ของประเด็นมาดึงเข้าสู่เนื้อหา ด้านความเชื่อศาสนา การปกครอง กฎหมาย ศิลปะกรรม

แล้วนำข้อสรุปข้อเสนอ จากการ sex toys มาอธิบายเพิ่ม อย่างปลัดขิก ทำไมมีการยอมรับในสังคมเช่นเดียวกับ ศิวลึงค์ ของอาณาจักรโบราณ การมีอิทธิพลของศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการไม่ยอมรับ sex toys ที่รูปร่างคล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะให้นักเรียนสรุปประเด็นด้านอื่นของอิทธิพลอาณาจักรโบราณต่อสังคมไทยที่สนใจ

ข้อค้นพบในคาบ ครูผู้สอนต้องพยายามดึงกลับประเด็นหลักให้ได้เพราะเรื่องนี้นักเรียนเสนอประเด็นให้จากคาบก่อนทำให้ผู้เรียนอยากถกประเด็นนี้ไปเรื่อยๆ

#ครูผู้นำ นำออกจากเนื้อหา😁🤭😁

โจทย์ที่ได้จากนักเรียนว่าสนใจเรื่องนี้ในคาบที่แล้วแต่นี้คาบประวัติศาสตร์นะครับ

#ใครว่าครูให้การบ้านนักเรียน มีแต่นักเรียนหางานให้ครู🙏🙏🙏

เวลาที่นักเรียนสนใจสงสัยอะไรผมเชื่อว่าถ้าเราฉวยโอกาสนี้ไว้ได้เราจะความร่วมมือเต็มที่และพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

#ครูปล่อยของ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ชื่อไฟล์​: 122703242_2057991917669982_103681556136980737_n (1).jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง


2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline