แข่งตอบคำถามเป็นทีม ใช้ได้กับทุกวิชา

5651
ภาพประกอบไอเดีย แข่งตอบคำถามเป็นทีม ใช้ได้กับทุกวิชา

ใช้เกมและกระบวนการกลุ่ม เป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียน

เว็บไซต์ในการสร้าง

https://wordwall.net/th/


วิธีการสร้างเกม

https://www.youtube.com/watch?v=JGKSus3Gx24&list=PLMTRBF_x4XytEGtloVqh9Sqnx-Migve7I&index=15

ขอบคุณเพจ TEACHDENT SHARED


วิธีการเล่นเกม

  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3-6 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยใช้วิธีสุ่มนับเลข ตามจำนวนกลุ่ม ใครนับเลขตัวไหนให้ไปอยู่กลุ่มกับเพื่อนที่นับเลขตัวเดียวกัน และให้สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม
  2. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละใบ เพื่อเขียนชื่อเล่นตัวเอง แล้วมาหยอดในแก้วของแต่ละกลุ่ม เพื่อสุ่มนักเรียนออกมาตอบคำถาม
  3. ครูสุ่มจับฉลากรายชื่อนักเรียนในแก้วของแต่กลุ่ม มากลุ่มละ 1 คน แล้วให้ออกมาตอบคำถาม

โดยมีกติกา คือ แปะได้แค่ครั้งเดียว

ถ้าแปะข้อที่ถูก คนที่แปะที่ 1จะได้ 3 คะแนน

คนที่แปะที่ 2จะได้ 2 คะแนน

คนที่แปะที่ 3 จะได้ 1 คะแนน
ครูสุ่มนักเรียนออกมาตอบคำถามและให้คะแนนไปเรื่อย ๆ จนจบเกม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: รูปสัตว์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
2
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน