เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้สมการแบร์นูลลี

57412

สื่อการสอนง่ายๆ ที่จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจสมการแบร์นูลลีได้อย่างชัดเจน


จากสมการของแบร์นูลลีจะเห็นว่า ถ้าระดับคงตัวเมื่อของไหลมีอัตราเร็วเพิ่มความดันของของไหลจะลดลง และเมื่อของไหลมีอัตราลดลง ความดันจะเพิ่ม จากข้อสรุปนี้เรียกว่า หลักการของแบร์นูลลี


จากหลักการนี้หากอธิบายโดยขาดการทำให้นักเรียนเห็นภาพนักเรียนคงยากจะเข้าใจ จึงใช้สื่อการสอนเหล่านี้เข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจ


อุปกรณ์

  1. ลูกปิงปอง
  2. กรวยกรอกน้ำ
  3. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


วิธีทำ (เป่าลูกปิงปอง)

  1. นำลูกปิงปองใส่เข้าไปในกรวยแล้วเป่า โดยให้นักเรียนเป่าในหลายๆ แนว เช่น ให้เป่าแบบตรงๆ ไปข้างหน้า เป่าในมุมก้ม เป่าในมุมเงย ซึ่งนักเรียนจะพบว่าเมื่อนักเรียนเป่าลูกปิงปองผ่านรูของกรวย ลูกปิงปองจะยิ่งติดกับกรวยไม่หลุดออกมา แต่ถ้านักเรียนหยุดเป่าหรือออกแรงเป่าน้อย(ซึ่งจะทำให้ความเร็วลมน้อย) ลูกปิงปองก็จะหลุดออกจากกรวย

อธิบาย

  • สามารถอธิบายได้ตามหลักของแบร์นูลลี คือถ้าระดับคงตัวเมื่อของไหลมีอัตราเร็วเพิ่ม ความดันของของไหลจะลดลง กล่าวคือเมื่อเราออกแรงเป่าความเร็วของอากาศด้านที่เป่าจะมากกว่าความเร็วของอากาศด้านปากกรวยซึ่งมีลูกปิงปองอยู่ภายใน ดังนั้นความดันของอากาศที่อยู่ด้านปากกรวยจะมากกว่าด้านที่เป่า จึงทำให้ลูกปิงปองโดนความดันอากาศด้านปากกรวยดันไว้ทำให้ไม่ตกหรือหลุดออกจากกรวยนั่นเอง


วิธีทำ (เป่ากระดาษ)

  1. ให้นักเรียนนำกระดาษมาวางไว้ใกล้ๆปาก แล้วเป่าให้ลมผ่านไปด้านบนของกระดาษ ซึ่งนักเรียนจะพบว่าเมื่อนักเรียนเป่าลมผ่านกระดาษจะทำให้กระดาษยกตัวสูงขึ้น

อธิบาย

  • สามารถอธิบายได้ตามหลักของแบร์นูลลี คือถ้าระดับคงตัวเมื่อของไหลมีอัตราเร็วเพิ่ม ความดันของของไหลจะลดลง กล่าวคือเมื่อเราออกแรงเป่าลมผ่านกระดาษด้านบน ความเร็วของอากาศด้านบนของกระดาษาจะมากกว่าความเร็วของอากาศด้านล่าง ส่งผลให้ความดันของอากาศที่อยู่ด้านล่างของกระดาษจะมากกว่าด้านบน จึงทำให้กระดาษมียกตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับหลักการออกแบบปีกของเครื่องบิน


สามารถเข้าไปดูวีดิโอการทดลองได้ที่

https://youtu.be/hyrBNSrJghE

12
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline