แบบฝึก เรื่อง คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย

8528
ภาพประกอบไอเดีย แบบฝึก เรื่อง คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย

คำอุปสรรค!! .....จะเป็นอุปสรรคจริงๆ หากนักเรียนขาดพื้นฐานในการนำไปใช้

การขาดทักษะทางการคำนวณของนักเรียนนั้นส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างมาก ซึ่งคำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แบบฝึก เรื่องคำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง


8
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน