เข้าสู่ระบบ

หัวใบ้ท้ายหากลางช่วย

161524
ภาพประกอบไอเดีย หัวใบ้ท้ายหากลางช่วย

กิจกรรมในชั้นเรียนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันในการใบ้ด้วยท่าทาง คนท้ายเป็นคนหาคำตอบที่สอดคล้อง เพื่อนที่เหลือทำหน้าที่ช่วยเหลือโดยวิธีใดก็ได้ยกเว้นการพูดที่มีคำตอบ

กิจกรรมเสริมหรือทบทวนความรู้ในชั้นเรียน ที่มีการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นแถว โดยกำหนดบทบาทคือ

คนหน้าแถวทำหน้าที่ในการใบ้ สิ่งที่ครูกำหนดด้วยท่าทาง

คนท้ายแถวทำหน้าที่เป็นคนหาคำตอบที่สอดคล้องกับการใบ้ ซึ่งครูผู้สอนเตรียมคำตอบไว้ในบริเวณที่เหมาะสม และแจ้งให้นักเรียนทราบขอบเขต

คนที่เหลือทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ โดยหากเพื่อนในแถวทราบคำตอบก่อนคนท้ายแถวสามารถช่วยเหลือโดยวิธีใดก็ได้ แต่ห้ามหันหลังมา ห้ามรุกยืน และห้ามพูดคำที่มีในคำตอบ


“โดยถือคติที่ว่าความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของเรา”


ตัวอย่างกิจกรรมเป็นเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ

1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ ตามโต๊ะที่จัดไว้ให้ ให้เวลา 3 นาที

2. นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ 7 คนจำนวน 5 กลุ่ม และนั่งลงเป็นแถว

3. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำรูปคลี่และรูปทรงเรขาคณิตสามมิติวางในล็อกที่จัดเป็นโต๊ะความรู้ก่อนหน้านี้

4. นักเรียนหน้าแถวทุกแถวยืนขึ้นและกลับหลังหัน เพื่อนดูป้ายโจทย์และทำการใบ้ด้วยท่าทางต่างๆ

5. เพื่อนในแถวที่ทราบช่วยกันใบ้ต่อ เช่น บอกลักษณะผิวข้าง จำนวนเหลี่ยมของฐาน สูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

6. นักเรียนท้ายแถววิ่งไปยังล็อกเพื่อหารูปคลี่หรือรูปทรงเรขาคณิตที่สอดคล้องกับคำตอบและวิ่งมาให้ครูตรวจ

หากไม่ถูกสามารถให้เพื่อนช่วยกันใบ้ใหม่และหาคำตอบใหม่ได้

หากถูกต้องให้นักเรียนยืนต่อหลังครูเป็นแถว 3 ลำดับที่มาถึงก่อนจะได้คะแนนในข้อนั้น ให้นำรูปคลี่หรือรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นคำตอบไปวางไว้ที่โต๊ะหน้ากลุ่มตนเอง

7. นักเรียนที่เป็นคนหาคำตอบกลับเข้าที่นั่งนักเรียนที่เป็นคนใบ้มาต่อท้ายแถวเพื่อเป็นคนหาคำตอบในข้อต่อไป และคนที่ 2 จะขยับขึ้นเป็นคนแรกของแถวทำหน้าที่เป็นคนใบ้ด้วยท่าทาง

ทำเช่นนี้จนครบตามจำนวนป้ายโจทย์ที่เตรียมหรือวนจนกว่ารูปคลี่และรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นคำตอบจะหมด ตามความเหมาะสมของเวลา

8. สรุปคะแนนจากจำนวนรูปคลี่และรูปทรงเรขาคณิตที่หาได้

9. สรุปความรู้รูปต่างๆที่มาเป็นโจทย์และตัวเลือก

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 18

ชื่อไฟล์​: D45AE26E-38D1-4DF2-AF62-EC731E7706A9.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง


24
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
10
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline