Quizizz

59314
ภาพประกอบไอเดีย Quizizz

ทำข้อสอบแบบไม่ต้องสอบ ทำได้ทุกที่

ออกแบบได้หลากหลาย เช่น

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ทดสอบย่อย

ทบทวน

ท้าทายความสามารถของนักเรียน โดยกำหนดร้อยละความถูกต้องที่จะได้รับรางวัล

กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำร่วมกันช่วยกันตอบ


ส่งผลให้

“นักเรียนได้ลองทำข้อสอบโดยไม่รู้ตัว”

“สนุกกับการทดสอบ”

“ฝึกความคิดคล่องและแก้ปัญหา”


Quizizz นักเรียนสามารถทำได้ทุกที่บนระบบออนไลน์ปัจจุบันสามารถตั้งเป็น Homework ให้นักเรียนเข้าทำได้ทุกเวลาได้อีกด้วย (Homework นักเรียนต้องมี Email นะ)


ความสะดวกของ Quizizz อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถนำข้อสอบที่เคยมีคนสร้างไว้มาใช้ได้เพียงเข้าค้นหา จะใช้เลยก็ได้ หรือนำมาเป็นตัวอย่างก็ได้ หรือจะทำการแก้ไขของเค้ามาเป็นของเราก็ได้(บันทึกเข้าของตัวเองแล้ว edit) ช่วยประหยัดเวลา และนักเรียนเจอข้อสอบหลากหลายมากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 15

ชื่อไฟล์​: C15C71A9-53AC-4D97-AA40-1CC096867DCF.png

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


14
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน