เกมระบบย่อยอาหาร #บูรณาการ8กลุ่มสาระ

8638
ภาพประกอบไอเดีย เกมระบบย่อยอาหาร #บูรณาการ8กลุ่มสาระ

สื่ออาจไม่ช่วยให้เด็กจำ แต่กิจกรรมจะทำให้เด็กไม่ลืม

วิทยาศาสตร์ระบบย่อยอาหาร

สุขศึกษา. การอ่านฉลากโภชนาการของสินค้าก่อนเลือกซื้อ

พละศึกษา การเคลื่อนไหวร่างกายขณะทำกิจกรรมและฝึกความสามัคคี

สังคม การเลือกซื้อสินค้าให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการใช้จ่าย

ภาษาอังกฤษการอ่านคำศัพท์ให้ถูกต้อง

คณิตศาสตร์รูปทรงและพื้นที่เพื่อวางผังและกำหนดจุดเดินเกม

ภาษาไทย การอ่านและเขียนสรุปเนื้อหาก่อรทำกิจกรรม

ศิลปะ วาดแผนภาพสรุปผังการย่อย*

การงาน ออกแบบสื่อทางเดินอาหารจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างจำกัด

ดูวิดีโอตัวอย่างการสอนได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1485019935015586&id=100005227817204


รายละเอียด

ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

#ขั้นเตรียมกิจกรรม

-ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนดพื้นที่เพื่อวางผังและกำหนดจุดเดินเกม ซึ่งจำลองจากเส้นทางของระบบย่อยอาหารจริง

-จัดฐานกิจกรรมอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหาร

เช่น ฐานปาก ฐานกระเพาะอาหาร 

-แต่ละฐาน จะมีห่วงน้ำย่อย เพื่อให้ผู้เล่นแต่ละทีมโยนลูกบอลสารอาหาร (Protein, Carbohydrate, Lipid, Vitamin, Mineral)ที่แต่ละทีมได้รับในตอนเริ่มเกมลงในห่วงน้ำย่อย(ห่วงน้ำย่อยอะไมเลส:ปาก, ห่วงเรนนิน:กระเพาะอาหาร) ให้ถูกต้อง

-ก่อนเริ่มเกม แต่ละทีมจะได้รับเมนูอาหารทีมละ 1 เมนูเพื่อระบุสารอาหารที่ได้จากเมนูนั้น เช่น ข้าวมันไก่ สารอาหารที่ได้รับคือ Protein, Carbohydrate, Lipid, Mineral

-ผู้เล่นแต่ละทีมต้องนำใบเมนูที่ระบุสารอาหารมาแลกลูกบอลสารอาหาร(ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องก่อน)เพื่อนำไปเล่นเกมต่อไป

#เข้าสู่กิจกรรม

1.1 แบ่งทีมผู้เรียนทีมละ 4-6 คน

1.2 ผู้เล่นแต่ละทีมสุ่มหยิบเมนูอาหาร

1.3 ผู้เล่นระบุสารอาหารเมนูของตนและรอตรวจสอบความถูกต้อง

1.4 ผู้เล่นแต่ละทีมยืนที่จุดเริ่มต้น พร้อมลูกบอลสารอาหาร

โดยแต่ละทีมต้องขี่ไม้เป็นทีม (อาจใช้วิธีผูกขาแต่ละทีมให้ติดกัน) เพื่อให้เคลื่นที่ไปพร้อมกันเป็นทีม

1.5 เมื่อผู้สอนให้สัญญาณ ผู้เล่นเริ่มเดินพร้อมกันเป็นทีมไปตามฐานตามลำดับอวัยวะการย่อย

1.6 เมื่อถึงฐานอวัยวะให้ผู้เล่นทุกคนในทีมอ่านชื่ออวัยวะเป็นภาษาอังกฤษอย่างพร้อมเพียง

1.7 จากนั้นให้ผู้เล่นที่ถือลูกบอลสารอาหารโยนลูกบอลลงในห่วงน้ำย่อยให้ถูกต้อง

1.8 โดยผู้เล่นแต่ละทีมต้องทำเวลาให้ได้น้อยสุด ทีมใดเข้าสู่เส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ (ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของการโยนลูกบอลสารอาหารด้วย)

1.9 ในคาบเรียนถัดไปให้ผู้เรียนได้ร่วมออกแบบสื่อทางเดินอาหารจากวัสดุเหลือใช้สามารถดูวิดีโอการทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1485019935015586&id=100005227817204


2. หลังจากจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียน 8 กลุ่มสาระผลที่ได้คือ

-ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ

-ผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถเข้าใจและเรียนรู้ ได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ อาจเนื่องจากผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลความรู้จากเสียงและภาพจำ ขณะทำกิจกรรมได้ดีกว่าการนั่งฟังเพียงอย่างเดียว

-ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ได้เคลื่อนไหวร่างกาย

-ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้หลากหลายกลุ่มสาระวิชาพร้อมกันจากการบูรณาการความรู้ 8 กลุ่มสาระ

10
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
8
clicked like
ชอบ
8
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
6
clicked recommend
อยากบอกต่อ
10
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน