Class123

219333
ภาพประกอบไอเดีย Class123

เช็คการเข้าเรียน จับคู่ จัดกลุ่ม ให้คะแนนหักคะแนน จับเวลา สุ่มชื่อ

Class123 มีทั้งรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์

และเป็นแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

สามารถขึ้นจอให้นักเรียนดูแล้วรู้สึกดีเนื่องจาก class123 มีความน่ารักด้วยการสร้างตัวการ์ตูนอวตารแทนนักเรียนแต่ละคน

การนำไปใช้งานในการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้หลากหลาย เช่น

เช็คการเข้าเรียน โดยสามารถเช็คได้ทั้งนักเรียนที่มา นักเรียนที่ขาด นักเรียนที่สาย นักเรียนที่ออกก่อนเวลา และเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสถิติที่สามารถดูย้อนหลังได้(ในการเข้าดูข้อมูลย้อนหลังที่เคยเช็คไว้ต้องดูผ่านเว็บไซต์)


การจับคู่ จัดกลุ่ม โดย class123 จะทำการจัดจากรายชื่อนักเรียนที่ครูนำเข้าห้องไว้ (ในส่วนนี้สามารถทำได้ในเว็บไซต์ ในแอพพลิเคชันไม่มี)


สุ่มชื่อ สามารถสุ่มได้หลายแบบทั้งการสุ่ม 1 คน 2 คน หลายคน สามารถระบุเงื่อนไขเพศในการสุ่มได้ และบนเว็บไซน์จะสามารถสุ่มแบบวงล้อได้ด้วย


การให้คะแนน และการหักคะแนน โดยจะเป็นการให้การ์ดต่างๆเพื่อเพิ่มและลดคะแนน ซึ่งใน class123 จะมีตัวอย่างการ์ดให้ (เป็นการ์ดภาษาอังกฤษ) ครูจะใช้การ์ดที่เป็นตัวอย่างหรือเพิ่มการ์ดของตนเองก็ได้ สามารถเพิ่มการ์ดได้มากมายและสร้างการ์ดเป็นภาษาไทยได้


จับเวลา ตั้งนาฬิกานับถอยหลัง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 21

ชื่อไฟล์​: 92031EF7-0BE0-4A1A-B986-194F4C21E56A.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 90 ครั้ง


33
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
31
ดาวน์โหลด
11
เก็บไว้อ่าน