Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ในยุคนี้

3922
ภาพประกอบไอเดีย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ในยุคนี้

Classroom เป็นบริการของ Google ซึ่งเป็นแอพหนึ่งของ G-Suite for Education ให้บริการเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ มอบหมายงาน ส่งงาน ตรวจงาน ให้คะแนน ครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้ จบได้ในแอพเดียว

การสร้างห้องเรียนออนไลน์แบบไม่ซ้ำใคร

โดยใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียนหรือบัญชีอีเมลธรรมดามีคลิปการสอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom https://youtu.be/_MquqX1Ou_8


Google Classroom มีส่วนประกอบดังนี้

1. สตรีม เป็นหน้าหลักของ Classroom ครูและนักเรียนสามารถพิมพ์ โพสต์โต้ตอบกันได้ มีรหัสชั้นเรียนและลิงก์ Meet เพื่อประชุมหรือเรียนแบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และสามารถแก้ไขธีมได้2. งานของชั้นเรียน เป็นส่วนสำหรับการสร้างงาน สร้างบทเรียน สร้างเนื้อหา มอบหมายงานให้กับผู้เรียน สามารถตรวจงาน ให้คะแนนและส่งคะแนนกลับให้นักเรียนได้3. ผู้คน เป็นส่วนที่แสดงสมาชิกใน Classroom ได้แก่ ครู ครูร่วมสอน และ นักเรียน4. คะแนน เป็นส่วนที่แสดงคะแนนต่างๆที่นักเรียนได้ส่งงาน ซึ่งจะแสดงคะแนนเป็นรายบุคคล สามารถส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ Excel ได้ตัวอย่าง Classroom ที่สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน