เทคนิคการจำฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ

3764
ภาพประกอบไอเดีย เทคนิคการจำฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ เป็นคำประพันธ์ที่มีการบังคับคำเอกคำโท บางครั้งเราอาจจะใช้เทคนิคการจำง่าย ๆ ว่าเอก 7 โท 4 แต่เอ๊ะ ! แล้วเอก 7 คำ โท 4 คำ อยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะ เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลย เพียงแค่จำสูตรตัวเลขนี้แล้ว โคลงสี่สุภาพที่ว่ายากก็จะง่ายขึ้นมาในทันใด !! ><

เริ่มจากการเรียนรู้จดจำจำนวนคำในแต่ละวรรคก่อน ถ้าไม่รวมคำสร้อยก็มี 30 คำ (คำสร้อยคือคำที่อยู่ในวงเล็บ ซึ่งใช้วงกลมแทนคำอยู่ ณ ขณะนี้) คำสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้เทคนิคการจำตำแหน่งคำเอกเป็นสูตรตัวเลข

เลขที่เห็นใน 4 ช่องของคำ / / / / คือลำดับตำแหน่งของคำเอกในแต่ละบาท

ช่องแรกแทนบาทที่ 1 ช่องที่สองแทนบาทที่ 2 ช่องที่สามแทนบาทที่ 3 ช่องที่สี่ แทนบาทที่4

เลข 4 ในช่องแรก หมายถึง คำเอกอยู่คำที่ 4 ในบาทแรก

เลข 2 กับ เลข 6 ในช่องที่สอง หมายถึง คำเอกอยู่คำที่ 2 และคำที่ 6 ในบาทที่ 2

เลข 3 กับ เลข 7 ในช่องที่สาม หมายถึง คำเอกอยู่คำที่ 3 และคำที่ 7 ในบาทที่ 3

เลข 2 กับ เลข 6 ในช่องที่สี่ หมายถึง คำเอกอยู่คำที่ 2 และคำที่ 6 ในบาทที่ 4


เทคนิคการจำตำแหน่งคำโทเป็นสูตรตัวเลข

เลขที่เห็นใน 4 ช่องของคำ / / / / คือลำดับตำแหน่งของคำโทในแต่ละบาท

ช่องแรกแทนบาทที่ 1 ช่องที่สองแทนบาทที่ 2 ช่องที่สามแทนบาทที่ 3 ช่องที่สี่แทนบาทที่ 4

เลข 5 ในช่องแรก หมายถึง คำโทอยู่คำที่ 5 ในบาทแรก

เลข 7 ในช่องที่สอง หมายถึง คำโทอยู่คำที่ 7 ในบาทที่ 2

เลข 0 ในช่องที่สาม หมายถึง ไม่มีคำโท ในบาทที่ 3

เลข 5 กับ เลข 7 ในช่องที่สี่ หมายถึง คำโทอยู่คำที่ 5 และคำที่ 7 ในบาทที่ 4


สูตรการจำ

แค่จำสูตร 4 / 26 / 37 / 26 แค่นี้ก็จำตำแหน่งคำเอกทุกบาทได้แล้ว >๐<

แค่จำสูตร 5 / 7 / 0 / 57 แค่นี้ก็จำตำแหน่งคำโททุกบาทได้แล้ว >๐<เทคนิคการจำตำแหน่งคำรับสัมผัสเป็นสูตรตัวเลข

ช่องแรกแทนบาทที่ 1 ช่องที่สองแทนบาทที่ 2 ช่องที่สามแทนบาทที่ 3

บาทที่ 1 2 และ 3 มีการรับสัมผัสกันระหว่างคำที่ 7 ในบาทที่ 1 คำที่ 5 ในบาทที่ 2 และคำที่ 5 ในบาทที่ 3 ตามลำดับ

บาทที่ 2 และ 4 หรือบาทคู่ มีการรับสัมผัสกันระหว่างคำที่ 7 ในบาทที่ 2 และคำที่ 5 ในบาทที่ 4 ตามลำดับ


สูตรการจำ

แค่จำสูตร

บาท (1 2 3) 7/ 5/ 5/ แค่นี้ก็จำตำแหน่งคำรับสัมผัสในบาทที่ 1 2 และ 3 ได้แล้ว >๐<

บาทคู่ 7/ 5/ แค่นี้ก็จำตำแหน่งคำรับสัมผัสในบาทที่ 2 และ 4 ได้แล้ว >๐<

3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
4
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
4
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน