creative Thinking กับการปลุกพลังสร้างสรรค์นักเรียน

5242
ภาพประกอบไอเดีย creative Thinking กับการปลุกพลังสร้างสรรค์นักเรียน

นำเครื่องมือ what if, what else, what 2 combine มาออกแบบกระบวนการให้นักเรียนได้เล่นสนุกในคาบแรก เพื่อเปิดมุมมองให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และคิดไอเดียแก้ปัญหาในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขั้นนำ

check in ด้วยคำถามที่ว่า..."ถ้าโลกนี้ไม่มีพลาสติกจะ......"

.

ขั้นแหย่ให้อยากรู้

ให้นักเรียนเปิดมุมมอง ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์

ด้วย what else ....เป็นอะไรได้อีก โดยเลือกอะไรมาก็ได้ เช่น ขวดน้ำ

นี่ไม่ใช่ ขวดน้ำ นี่คือ......

.

ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์

ให้นักเรียนโดนรอบห้อง เลลือกสิ่งของที่สนใจมา 1 อย่าง

ให้นึกสิ่งที่ชอบ หรือไม่ชอบ ที่สุด มา 1 อย่าง เขียนใส่กระดาษ

แล้วหาองค์ประกอบ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับของ 2 สิ่งนี้ เขียนออกมาให้ได้มากที่สุด

โยงเชื่อมองค์ประกอบของสองสิ่ง แล้วคิดสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้อะไร

เช่น

หนังสือ (อ่าน สงบ ง่วง ฉลาด ปัญญา ก้าวหน้า หลายหน้า ปกแข็ง เปื่อยง่าย ฯลฯ)

กะ

หมา (น่ารัก ขนฟู ซื่อสัตย์ เห่า ขี้อ้อน ซุกซน อยู่บ้าน เพื่อนแก้เหงา ฯลฯ)

จับโยงมั่ว ๆ อ่าน+ซื่อสัตย์ เกิดเป็น เครื่องอ่านใจคน จับผิดโกหก

เป็นต้น


ขั้นถอดบทเรียน

ใช้คำถามให้นักเรียนได้สะท้อนตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

I like

I learn

I wonder

โดยให้เวลาเขียนตกตะกอนกับตัวเอง จับกลุ่มแชร์กัน 3 คน หรือจับคู่ 2 คน

แล้วแลกเปลี่ยนวงใหญ่

.

ขั้นนำไปประยุกต์ใช้

ให้นักเรียนเขียนว่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะนำไปปรับใช้อย่างไร

2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน