NORMดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

4041
ภาพประกอบไอเดีย NORMดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เชื่อว่าการ Set Norm ที่ดีโดยมาจากนักเรียน จะทำให้ห้องเรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

Action : สอนอย่างไร

เมื่อเริ่มเข้าห้องเรียน หลังจากจบการเช็กชื่อและ เช็คอินความรู้สึกพร้อมเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันภายในห้องเรียน ผ่านการเล่นเกมส์ แล้วเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากจบกิจกรรม ครูจะให้นักเรียนเขียน reflection ให้กับการทำกิจกรรมนี้ ตลอดจนถึงการให้คะแนนตนเองและเพื่อนภายในกลุ่ม เพื่อเกิดการสะท้อนตนเอง


Result : ผลลัพธ์เป็นยังไง

ทำให้นักเรียนตระหนักรู้ว่าตนเองได้ทำตาม Norm ที่ได้วางไว้ได้หรือไม่ รวมไปถึงการที่ครูได้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน ที่ผ่านการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การออกแบบการเรียนการสอนของครูต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียน


Objective : เป้าหมายของคาบนี้

นักเรียนเกิดการ recap norm ที่ตนเองเคยสร้างในห้องเรียนอีกครั้งได้ว่า ตนเองได้ทำตามเป้าหมายที่เคยพูดกันครั้งแรกได้ในระดับใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน