เพลงแยกตัวประกอบ (เวอร์ชั่นภาษาใต้)

2520
ภาพประกอบไอเดีย เพลงแยกตัวประกอบ (เวอร์ชั่นภาษาใต้)

การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงภาษาถิ่นที่เข้ากับเนื้อหาการสอนจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุนสนานและจำวิธีการแยกตัวประกอบได้ดีขึ้น

การแยกตัวประกอบของจำนวนนับด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้น

การแยกตัวประกอบของจำนวนนับคิดได้จากการนำจำนวนเฉพาะมาคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวเดิม

***ตัวเดิม หมายถึงตัวเลขหรือจำนวนที่โจทย์กำหนด

***ทั้งแหม็ด หมายถึงทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน