การ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

3400
ภาพประกอบไอเดีย การ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เป็นการเล่นเกมโดยให้นักเรียนจับคู่เหตุการณ์สำคัญให้ตรงกับพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น หลังจากนั้น ท้ายชั่วโมงทดสอบโดยใช้ใบงานสรุป


วิธีการเล่นการ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

1.ให้นักเรียนศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

2.ครูแจกการ์ดเกมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้นักเรียนมาจับคู่เหตุการณ์ให้ตรงกับพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละรัชกาลให้ถูกต้อง

3,ครูจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม ช่วยให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่ม

4.ครูแจกใบงานกลุ่มและให้นักเรียนทำสรุปความรู้ พร้อมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เกม ร.1 - ร.3.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
4
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน