การ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร ร.4 - ร.9

3770
ภาพประกอบไอเดีย การ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร ร.4 - ร.9

เป็นการเล่นเกมโดยให้นักเรียนจับคู่เหตุการณ์สำคัญให้ตรงกับพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น หลังจากนั้น ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนแบบ timeline เป็นกลุ่ม โดยไม่ยึดติดรูปแบบและนำเสนอให้เข้าใจง่าย

วิธีการเล่นการ์ดเกมพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

1.ให้นักเรียนศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

2.ครูแจกการ์ดเกมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้นักเรียนมาจับคู่เหตุการณ์ให้ตรงกับพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละรัชกาลให้ถูกต้อง

3,ครูจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม ช่วยให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่ม

4.นักเรียนเลือกทำแผนผังความคิดสรุปเหตุการณ์สำคัญพระมหากษัตริย์ไทยมา 1 รัชกาล

5.ให้นักเรียนออกแบบและช่วยกันทำแผนผังความคิดสรุปเหตุการณ์สำคัญพระมหากษัตริย์ไทยโดยกระบวนการกลุ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 20

ชื่อไฟล์​: ร.4 - ร.9.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน