เข้าสู่ระบบ

"ภาพตัวแทน" คืออะไร???

9996
ภาพประกอบไอเดีย "ภาพตัวแทน" คืออะไร???

การใช้ภาพตัวแทนในการทำความเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม

เมื่อเด็กๆ ใช้เวลาอยู่กับสื่อจำนวนมาก จะทำอย่างไรให้เกิดการใช้สื่อและได้ตั้งคำถามกับภาพตัวแทนที่ปรากฎในสื่อนั้นๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน และ music video


หมายเหตุ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อสอบสอนใน 1 คาบ เวลา 50 นาที เนื้อหาแน่นมาก กิจกรรมจัดได้ไม่ครบ หากครูท่านไหนต้องการนำไปใช้ต่อ ลองปรับให้เหมาะสมกับการสอนของตัวเองนะคะ :)


1.ความรู้

 • ความหมายของภาพตัวแทนที่ปรากฎในสื่อ

2.ทักษะ

 • การสังเกตและการตั้งคำถาม
 • การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การอธิบายภาพตัวแทนได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์


กระบวนการเรียนรู้

1. ตั้งคำถามกับนักเรียน เคยได้ยิน รู้จัก หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ภาพตัวแทน” มาก่อนหน้านี้หรือไม่

 เพื่อสอบถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่มีต่อภาพตัวแทนในสื่อต่างๆ

2. ทดลองหาความหมายของภาพตัวแทนจากกิจกรรมย่อยที่ครูเตรียมมาให้

 • ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ภาพตัวแทน”
 •  นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 5 กลุ่ม และให้สังเกตและตั้งคำถามกับภาพตัวแทนที่ปรากฎอยู่ในสื่อผ่านกติกาและคำถามที่ได้รับมอบหมาย

 เพื่อศึกษาภาพตัวแทนที่ปรากฏในสื่อที่ตนเองสนใจ โดยเลือกกลุ่มละ 1 ภาพ ผ่านคำถามที่ว่า

 • จากสื่อที่เลือกมี “ภาพตัวแทน” คืออะไรบ้าง (อย่างน้อย 5 อย่าง)
 • นักเรียนคิดว่าภาพตัวแทนที่พบสามารถอธิบายความหมายได้ว่าอะไร
 •  นักเรียนคิดว่าภาพตัวแทนใดสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ใดของไทยได้บ้าง (เลือกภาพตัวแทนและ 1 เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ในไทยประกอบการเชื่อมโยง) โดยนักเรียนเขียนอธิบายลงในกระดาษ A3 ที่แจกให้

3.นักเรียนนำเสนอการวิเคราะห์ภาพตัวแทนจากที่ได้ยกตัวอย่างการเชื่อมโยงหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

4.ครูช่วยสรุปและเพื่อนในห้องเรียนช่วยเพิ่มเติมประเด็นข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (กรณีนักเรียนนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อเสนออื่นๆ ที่น่าสนใจให้นักเรียนได้คิดเพิ่มเติม)

5. นักเรียนสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพตัวแทนด้วย คำถามที่ครูกำหนด โดยสุ่มตอบจากเลขที่

 •  “ภาพตัวแทน” คืออะไร
 • “ภาพตัวแทน” สามารถวิเคราะห์จากอะไรได้บ้าง
 • จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะน าไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง (ยกตัวอย่างของกลุ่มเพื่อนประกอบ)

หมายเหตุ

1.กำหนดกฎในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และให้ความเคารพกับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

2.ในข้อที่ 3 - 5 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ภายในคาบ (เวลาจำกัด)


สื่อที่ใช้

1.สื่อการนำเสนอเรื่อง "ภาพตัวแทน"

2.โพสอิท

3.กระดาษ A3


การประเมินผล

1.นักเรียนสามารถหา สังเกตเห็น และตั้งคำถามกับภาพตัวแทนจากในสื่อที่กำหนดได้

2.เชื่อมโยงภาพตัวแทนกับตัวอย่างเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ในไทยได้อย่างชัดเจน และการค้นหาข้อมูลอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ 


-------------------------------------------------------------------------------------------------


จากกิจกรรมที่จัดไป ได้รับ comment จากครูในวิชาและนักเรียนในห้องว่า

 • เนื้อหาน่าสนใจ
 • สนุกดีที่มีเกมให้เล่นประกอบ
 • ความซับซ้อนของเนื้อหาและโจทย์ ทำให้เด็กเข้าถึงข้อมูลยากไปในระดับวัยของเค้า อาจจะต้องย่อยให้ง่าย เช่น เด็กไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้โจทย์เชื่อมโยงกับประเทศไทย อันนี้เด็กทำไม่ทัน
 • เป้าหมายที่ครูต้องการจะสื่อสารต้องชัดเจนว่าต้องการให้เข้าใจอะไร การให้มากกว่า 1 อย่างในคาบ อาจจะเยอะเกินเวลาและความเข้าใจของเด็ก เช่น ภาพตัวแทนกับการอุปลักษณ์
 • การจะสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เอาให้แน่นอนว่าต้องการสื่อสารอะไร เพราะคำว่า "ภาพตัวแทน" สื่อได้ทั้งทางภาษา สัญญะ และอื่นๆ อันนี้สำคัญมาก
 • การจัดการชั้นเรียน พอโจทย์เริ่มยาก เด็กก็จะหลุดจากสิ่งที่เราสอนทันที จะทำอย่างไรให้เด็กกลับมาสนใจ ต้องหาการจัดการห้องเรียนและเทคนิคการสอนเพิ่มเติม


โดยรวมแล้วก็คงโล่งอกที่สอบสอนผ่านไปแล้ว แต่ก็มีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมาก ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อุแง


ใครเอาไปปรับใช้แล้ว เป็นยังไง มาเล่าให้ฟังด้วยน้า ขอบคุณค่า :)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ภาพตัวแทน Presentation.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง


6
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
8
ดาวน์โหลด
6
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline