จับเรื่องบูลลี่ใส่ Design thinking

144121
ภาพประกอบไอเดีย จับเรื่องบูลลี่ใส่ Design thinking

เมื่อจับเรื่อง ‘Bully’ มาใส่ใน Design Thinking เลยทำให้เซอร์ไพร์สในตัวนักเรียน ;)

จากปัญหาการ Bully ในโรงเรียน ในวิชา Independent Study เราเลยใช้เป็นโจทย์ในการให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อแก้ปัญหา Bully ในโรงเรียน และสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ไปในตัว


STEP 1 เข้าสู่บทเรียนด้วยเกม 4:4 Family Game


กิจกรรมนี้เราต้องมีชุดคำตอบที่เตรียมมาแล้วก่อน ว่าคนส่วนใหญ่เลือกอะไรกัน

กลุ่มใดที่ทายได้ถูกเยอะกว่าเป็นผู้ชนะ


(1) แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อหาคำตอบจากโจทย์ ว่ามีสิ่งใดที่คนส่วนใหญ่เลือกมากที่สุด

(2) เริ่มจากคำถามใกล้ตัว จนมาถึงคำถามสุดท้ายที่เกี่ยวกับ Bully

(3) สรุปกิจกรรมเตรียมโยงไปกิจกรรมถัดไปSTEP 2 ผูกประสบการณ์ผ่านกิจกรรมนับนิ้ว


เชื่อมโยงประสบการณ์นักเรียนที่เคย Bully คนอื่นและถูกคนอื่น Bully ในโรงเรียนผ่านกิจกรรมนับนิ้ว เริ่มจากกชูสิบนิ้ว

ครูพูดเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ เช่น เคยโดนว่าเรื่องสีผิว ใครที่เคยมีประสบการณ์นั้นให้หักไป 1 หักนิ้ว ไปเรื่อย ๆ ตามข้อที่ตรงกับเหตุการณ์ที่ครูพูดSTEP 3 ผสานกระบวนการสร้างนวัตกรรม Design Thinking


(1) ครูชวนนักเรียนแชร์ประสบการณ์ถูก Bully ในโรงเรียนเพื่อให้เพื่อนเข้าอกเข้าใจ (Empathize) ความรู้สึกของคนที่โดนกลั่นแกล้งมากขึ้น

(2) เมื่อเข้าใจ ลองเลือกเรื่องราว ของคนที่เราสนใจอยากแก้ปัญหา มาเขียนเป็นสิ่งที่เราอยากจะแก้ชัด ๆ เช่น ดช.เอ มักเผลอ Bully เพื่อนโดยไม่รู้ตัว เพราะคิดว่าไม่เป็นไร (Define)

(3) ช่วยกันโยนไอเดียเพื่อแก้ปัญหา (Ideate) โดยใช้หลักแนวคิด Connect & Combine เพื่อให้ได้ไอเดียก่อนนำไปออกแบบสร้าง Prototype (ต้นแบบ) 


Connect & Combine เป็นเครื่องมือช่วยเปิดความเป็นไปได้ในการคิดไอเดีย

เริ่มจากการวาดวงกลม 2 วง วงซ้ายเขียนตรงกลางว่า กลุ่มเราทำอะไรได้บ้าง วงขวาเขียนตรงกลางว่า นึกถึง Bully นึกถึงอะไร แล้วให้แตกออกมาได้มากที่สุดว่า สิ่งที่กลุ่มเราทำได้มีอะไรบ้าง เช่น ร้องเพลง กีฬา ส่วนวงขวา นึกถึงอะไรเขียนลงไป 


แล้วจับเวลา ให้โยงสิ่งที่เราแตกออกมาเป็นไอเดียใหม่ให้ได้มากที่สุด

เช่น Rap + ความเสียใจ เกิดเป็นไอเดีย นำคำที่เพื่อน ๆ เขียนคำพูดที่ทำให้เสียใจ มาแต่งเพลง Rap

 


STEP 4 นำเสนอกรรมการแบบ Role Play 

ให้เห็นว่าไอเดียที่เราคิดมา จะไปอยู่ตรงไหนในสถานการณ์จริง เพื่อรับ Feedback ก่อนที่จะนำไปทดลองทำจริงในโรงเรียนกับเพื่อน ๆ (Test) ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังจากการสอน

- นักเรียนได้เข้าอกเข้าใจปัญหาการโดน Bully ในโรงเรียนมากขึ้น

- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ช่วยกันสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

- ได้เข้าใจความเป็นพลเมืองที่อยากช่วยสังคมให้ดีขึ้น และนึกถึงเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม

- ได้กล้าแสดงออกในการนำเสนอนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

- รู้สึกสนุกสนานที่ได้เรียนในคาบนี้ความประทับใจในฐานะคุณครู

เราเห็นพัฒนาการของนักเรียนตั้งแต่คาบแรก ที่ไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร จนมาเป็นคาบนี้ที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทั้งคุณครูก็ออกแบบกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning โดยมีกิจกรรมย่อยที่ต้องใช้เวลานานเช่นกัน แต่นักเรียนสามารถทำได้ทันตามเวลา และคิดนวัตกรรมได้สร้างสรรค์ อีกสิ่งหนึ่งคือ ประทับใจนักเรียนที่ตอบคำถามกรรมการได้ดี มีมุมมองแนวคิดในเรื่องปัญหาการ Bully ในโรงเรียนได้อย่างน่าสนใจ

21
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
10
ดาวน์โหลด
7
เก็บไว้อ่าน