เวียนวาดว้ายเกิด (Group work rotation)

4071
ภาพประกอบไอเดีย เวียนวาดว้ายเกิด  (Group work rotation)

ปกติงานกลุ่มคือผลงานที่เกิดจากเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เป็นไปได้ไหมที่กลุ่มอื่นๆ ก็สามารถช่วยในการสร้างงานกลุ่มของเราเหมือนกัน

Group work rotation เกิดจากการที่คิดว่า อยากให้งานกลุ่ม ไม่ใช่งานกลุ่มแบบเดิมๆ อยากได้งานกลุ่มที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการช่วยสรรค์สร้างจากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ด้วย นอกจากความรู้ความเข้าใจในวิชาแล้ว เราจะพบไม้ตายของนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะ ก่อนอื่นแอมจะพาไปดู ลักษณะของกระบวนนี้ คุณครูหลายๆท่านอาจจะเคยนำไปใช้บ้างแล้ว


ลักษณะของ Group work rotation คือ นักเรียนจะแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ (หรืออาจจะใช้วิธีสุ่มก็ได้) กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะสร้างผลงานตามเงื่อนไขหรือโจทย์ที่ครูกำหนด ขั้นตอนของกระบวนการตามรูปภาพดังนี้
รอบแรก แต่ละกลุ่มจะสร้างสรรค์ผลงานตามเงื่อนไขที่ 1 ลงบนงานของตัวเอง เช่น โจทย์คือให้วาดหัว แต่ละกลุ่มก็จะวาดหัว กำหนดเวลา 3 นาที เป็นต้น


รอบต่อไป แต่ละกลุ่มจะต้องเวียนงานของตัวเอง ให้กลุ่มถัดไปเป็นวงกลม โดยที่กลุ่มต่อไปก็จะเป็นผู้สรรค์สร้างตามเงื่อนไขข้อต่อไป เช่น โจทย์ข้อ 2 วาดลำตัว แต่ละกลุ่มก็จะเติมลำตัวให้กลุ่มที่ผ่านมา


รอบถัดไป กลุ่มถัดๆไปก็จะเป็นผู้เติมส่วนที่เหลือ ไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่ม และท้ายที่สุด ผลงานจะเวียนกลับมาหากลุ่มตัวเอง


ตัวอย่างผลงานจาก group work rotation มองผ่านๆเหมือนเป็นงานกลุ้มธรรมดา แต่ใครจะไปรู้ว่านักเรียนช่วบกันทำทั้งห้อง 55555


😍 สิ่งที่ได้จาก group work rotation

1.นักเรียนแต่ละคนงัดความสามารถของตัวเองออกมาใช้เพื่อให้กลุ่มสามารถผ่านแต่ละเงื่อนไข

2.แต่ละคนมีความสามารถต่างกันและบางคนไม่แสดงออกมา เช่น บางคนวาดรูปสวยมากแต่เราไม่รู้มาก่อน บางคนมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลในเน็ตได้ไวและแม่นยำ บางคนคอยพูดให้กำลังใจกลุ่ม บางคนถนัดวางแผน และการสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กลุ่มได้

3.นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ เพราะได้เจอโจทย์และผลงานของเพื่อนอย่างหลากหลาย

4.จบ ครบ ในคาบ ไม่สร้างภาระงาน


😨 สิ่งที่ต้องระวัง : นักเรียนอาจมีความกังวลว่าเพื่อนกลุ่มอื่นๆ จะทำลายผลงาน มากกว่าสร้างสรรค์ผลงาน หรือทำให้ผลงานเสีย ดังนั้นครูจึงต้องให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจ ให้นักเรียนเชื่อใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน และยินดีเมื่อมีผู้อื่นช่วยทำให้ผลงานเราสำเร็จ

2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
3
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน