เข้าสู่ระบบ

สถานการณ์สร้างความรู้ (Situation Learning)

6911
ภาพประกอบไอเดีย สถานการณ์สร้างความรู้ (Situation Learning)

จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราสามารถเอาธนาคารมาไว้ในห้องเรียนได้ โดยที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือทำจริง ในสถานการณ์ที่วันนึงเขาหรือเธอก็มีโอกาสพบเจอกับสถานการณ์นั้น ๆ อีกหนึึี่งวิธีที่การสอนของคุณจะไม่น่าเบื่อ

สถานการณ์สร้างความรู้ (Situation Learning)

ภาพกิจกรรมที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ คือเหตุการณ์การทำธุรกรรมทางการเงินของนักเรียน ที่วันหนึ่งวันใดผู้เรียนเองก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ การเรียนการสอนดังกล่าวคือเนื้อหา สถาบันการเงิน ซึ่งพบว่านักเรียนเบื่อ และไม่เข้าใจคำศัพท์ทางการเงินต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและเข้าถึงยาก ทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัว

ครูผู้สอนจึงเห็นปัญหาดังกล่าวว่าบรรยากาศชั้นเรียนต้องเปลี่ยนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเข้าถึงความเป็น Real World ต้องให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน และเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรียนไปจะต้องใช้ได้จริงในชีวิต

ครุผู้สอนจึงนำเทคนิค การสร้างสถานการณ์+การแสดงบทบาทสมติ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ในการเตรียมตัวสอน

  1. สถานการณ์ที่ครุผู้สอนอยากให้เกิดขึ้น (ในที่นี้คือการทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร)
  2. การสร้างตัวละคร และแบ่งหน้าที่การทำงาน
  3. เนื้อหาความรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกาาได้ด้วยตนเอง
  4. ครูทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน

เตรียมอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริงในชีวิต (ในที่นี้ เช่น ใบนำฝาก ตู้ ATM ตู้ ADM)

+ เนื้อหาความรู้ที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

นักเรียนเริ่มแสดง + สร้างสถานการณ์ + ครูคอยประเมินผลอยู่ตลอดระหว่างการเรียนการสอน

นักเรียนร่วมกันเรียนรู้ ไม่เข้าใจสอบถามครู

ด้วยตัวอย่างการสอน ดังกล่าว ดิฉันกำลังจะบอกว่า มันเป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่ไม่ยุ่งยากในการเตรียมการ แค่คุณครูจับประเด็นเนื้อหาที่สามารถนำมาสร้างสถานการณ์ได้ และให้ผู้เรียนเข้าถึงความหมายของการเรียนเนื้อหานั้น ๆ บรรยากาศการเรียนจะสนุกมากขึ้น ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้โดยที่ครูแทบไม่ต้องบรรยายเลยค่ะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: กิจกรรมการออมธนาคาร.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
1
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline