ล่าขุมทรัพย์เมืองอยุธยา

9886
ภาพประกอบไอเดีย ล่าขุมทรัพย์เมืองอยุธยา

เกมสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนสนใจในความเป็น “อยุธยา” มากขึ้น

🏰 “ล่าขุมทรัพย์​เมืองอยุธยา “ 🏰


ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5


#กติกากิจกรรม


1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม


2) มอบแผนที่อยุธยาให้กลุ่มละ 2 แผ่น ไว้สำหรับค้นหาสมบัติ


3) มอบลายแทงสมบัติกลุ่มละ 1 แผ่น


4) ให้เวลากลุ่มละ 10 นาทีในการการหาสมบัติ กลุ่มไหนตอบได้ให้รีบมาบอกครูว่าสมบัติอยู่พื้นที่ใดของอยุธยา (แต่ละกลุ่มมีสิทธิตอบได้ 3 ครั้ง ภายในห้วงเวลา 10 นาทีนั้น หากตอบครบ 3 ครั้งแล้วตอบไม่ถูกเลยก็จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน) 


5) หากตอบถูก กลุ่มนั้นจะได้หยิบบัตรคำถามพิเศษ เมื่อหยิบแล้วหากตอบถูกจะถือว่าเป็นผู้ชนะ เกมจะจบทันที หากกลุ่มนั่นตอบผิดก็จะถูกตัดออกจากการแข่งขันกลุ่มที่เหลือก็จะดำเนินหาสมบัติต่อ


กิจกรรมข้างต้นจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจในพื้นที่ของอยุธยาและเสริมสร้างสัมพันธภาพของกลุ่ม


ปล.ช่วงสถานการณ์โควิดครูควรแนะนำให้นักเรียนใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับ12
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
6
clicked like
ชอบ
6
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
51
ดาวน์โหลด
8
เก็บไว้อ่าน