คณิตรอบตัว ความเท่ากันทุกประการกับสิ่งของในบ้าน

6617
ภาพประกอบไอเดีย คณิตรอบตัว ความเท่ากันทุกประการกับสิ่งของในบ้าน

เช็คชื่อว่านะเราได้เข้าเรียนตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการจากการเลือกของต่างๆ

ความเท่ากันทุกประการ

คือ การที่รูปสองรูปสามารถทับกันได้พอดี

ถ้าเปรียบเทียบกับของต่างๆ ที่มีความพอดีกัน

ในบ้านก็จะได้หลากหลายอย่างแทนที่จะยกตัวอย่าง

ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างเองจะดีกว่าหรือไม่


เริ่มจากการให้นักทบทวนความรู้ด้วยตนเอง

และมีคลิปวีดีโอสรุปสั้นเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการ

มีรูปในเอกสารให้นักเรียนลองจับคู่รูปที่มีความเท่ากันทุกประการ
จากนั้นให้นักเรียนหาสิ่งของที่คิดว่า

สอดคล้องกับความเท่ากันทุกประการภายในบ้าน

และถ่ายรูปคู่ส่งมาให้ครูเป็นการเช็คชื่อ

และเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกด้วย

ส่งให้ครูตามกลุ่ม หรือวิธีที่ตกลงไว้

อย่างเราใช้เฟสบุ๊คกลุ่มก็จะมีการสร้างโฟสต์

ให้นักเรียนตอบในคอมเม้น

และส่งให้ดูตัวอย่างว่าให้ส่งตอบอย่างไร


แล้วให้นักเรียนเข้ามาตอบ เป็นการเช็คชื่อเข้าเรียน

9
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
7
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
3
clicked recommend
อยากบอกต่อ
8
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน