เปลี่ยนคลาส online ให้กลายเป็นเกม online กันเถอะ!

144314
ภาพประกอบไอเดีย เปลี่ยนคลาส online ให้กลายเป็นเกม online กันเถอะ!

Classcraft คือแพลตฟอร์มจัดการชั้นเรียนที่ใช้หลักการของ gamification มาเปลี่ยนให้ห้องเรียนสุดแสนธรรมดา กลายเป็นเกมออนไลน์ ทำให้นักเรียนเรียนได้สนุก ท้าทาย และไม่เบื่อกับการเรียนออนไลน์อีกต่อไป!

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำแอพฯ ที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูสอนออนไลน์ได้สนุกขึ้น ซึ่งแอพฯนี้มีชื่อว่า classcraft ค่ะ


Classcraft คือแพลตฟอร์มจัดการชั้นเรียนที่ใช้หลักการของ gamification มาเปลี่ยนให้ห้องเรียนสุดแสนธรรมดา กลายเป็นเกมออนไลน์แสนสนุก ที่ๆคุณครูจะได้ทำหน้าที่ Game master ควบคุมชั้นเรียนโดยใช้หลักการของเกม และนักเรียนจะเปลี่ยนจากผู้เรียน กลายเป็นผู้เล่น แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยทำให้ชั้นเรียนต้องกลายเป็นชั้นเรียนออนไลน์ แต่คุณครูก็ยังสามารถใช้ Classcraft ร่วมกับชั้นเรียน Google classroom ได้ด้วยนะคะ


โดยที่คุณครูสามารถใช้ classcraft ร่วมกันกับ Google Classroom ได้ตามวิธีดังนี้ค่ะ

โดยวิธีการใช้งานคือ


  1. ให้คุณครูเข้าไปที่เว็บไซต์ www.classcraft.com นะคะ และสมัครสมาชิกโดยการเลือกว่า I'm a teacher ค่ะ
  2. หลังจากนั้นให้คุณครูสมัครสมาชิกโดยใช้วิธีการสมัครผ่าน google account ที่ผูกกับห้องเรียน Google classroom นะคะ
  3. อย่าลืมกดอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี Google Classroom นะคะ
  4. เมื่อเข้ามาแล้วกดเลือก create a class ได้เลยค่ะ


5 . ให้เราใส่ข้อมูลของชั้นเรียน กับระดับชั้นค่ะ ซึ่งระดับชั้นมีผลต่อแผงควบคุมพฤติกรรม หรือการส่งงานต่างๆด้วยนะคะ


6 เลือก remote learning ค่ะ เพราะชั้นเรียนของเราเป็นชั้นเรียนออนไลน์

7 ใส่ชื่อโรงเรียนของเราลงไปเลยค่ะ ถ้าไม่มีมี ให้กด Don't see your school? Add it ด้านล่างนะคะ


8 ตอนนี้เราได้ห้องเรียนของเราแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ google classroom ดังนั้นในตอนแรก ให้คุณครู กด Review behavior และ Reviw powers เพื่อทำความเข้าใจกับระบบพลังของเกม และระบบการหักคะแนน เพิ่มคะแนนก่อนนะคะ


9 ซึ่งในส่วนของreview behaviors ตัวเกมจะแนะนำให้เรารู้จักกับการเพิ่มค่า XP ให้เด็กหากมีพฤติกรรมที่ดี (เช่น ตั้งใจเรียน หรือ มาเรียนตรงเวลา ค่ะ) ซึ่งส่วนนี้เราสามารถเพิ่มเอง สร้างเอง หรือแก้ไขทีหลังได้นะคะ


10 นอกจานั้นยังมีส่วนของพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ส่งงานช้า คุณครูก็จะสามารถหักค่า HP หรือพลังชีวิตจากนักเรียนได้ ถ้านักเรียนตาย คุณครูสามารถสร้างบทลงโทษ เช่นทำวิดิโออธิบายคุณครูว่าทำไมเขาถึงตายและควรแก้ไขยังไงต่อไป เป็นต้นค่ะ


11 และนี่คือส่วนของบทลงโทษเมื่อนักเรียนตายที่ตัวเกมทำไว้ให้ค่ะ คุณครูสามารถปรับแก้ไขเองได้เลยนะคะ12 และหลังจากนั้น ให้คุณครูคลิกที่ Review powers เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพลังและอ่าชีพต่างๆต่อนคะ13 อาชีพแรก คืออาชีพนักรบค่ะ นักรบจะเป็นอาชีพที่ใีค่า HP หรือพลังชีวิตสูงสุด มีหน้าที่ปกป้องเพื่อนๆในทีมจากการโจมตี และสามารถใช้พลังในการรักษาเพื่อนๆ หรือใช้พลังในการขอยืดเวลาส่งการบ้านให้กับคุณครูไปอีก 1 วัน หรือแม้แต่ใช้พลังในการประชุมผ่านวิดิโอคอลกับคุณครูแบบส่วนตัว หรือใช้พลังให้คุณครูบอกใบ้คำตอบได้ค่ะ


14 ต่อไปจะเป็นอาชีพหมอค่ะ อาชีพหมอจะมีหน้าที่หลักในการรักษาเพื่อนๆ จากการบาดเจ็บต่างๆค่ะ เช่น สามารถเพิ่ม 10 HP ให้เพื่อนๆ หรือเมื่อเพื่อนๆในทีมตายหมด หมอสามารถใช้พลังเพื่อฟื้นพลังชีวิตเพื่อนขึ้นมา และให้เพื่อนทีพลังชีวิต 1 HP ได้ค่ะ หรือแม้แต่พลังควบคุมคุณครู เช่น พลังส่งงานช้า 1 ชั่วโมง และไม่เสียคะแนน หรือพลังขอทำงานเดี่ยว ร่วมกับเพื่อนๆค่ะ เรียกว่าพลังขอลอกการบ้านนั่นเอง 555


15 และสุดท้ายคืออาชีพนักเวทค่ะ นักเวทจะมีหน้าที่เพิ่มค่า AP หรือค่า Attack point ซึ่งเป็นค่าที่ช่วยให้เพื่อนๆทุกอาชีพใช้พลังได้ ถ้าค่า AP หมด ก็ใช้พลังไม่ได้นะคะ นอกจากนั้นยังมีพลังควบคุมคุณครู เช่น พลังขอไม่ส่งงานบางส่วน (แต่คุณครูต้องให้คะแนนเท่ากับส่งงานครบ) หรือพลังต่อรองเวลาการส่งการบ้าน เรียกว่าส่งงานช้าได้แต่ไม่โดนหักคะแนนค่ะ หรือพลังเกราะป้องกันการโจมตีจากคุณครู เวลาเพื่อนๆในทีมดื้อ และคุณครูลด HP ค่ะ16 หลังจากทำความเข้าใจกับอาชีะทั้งสามแล้ว ให้คุณครูกด Assign students เพื่อนำห้องเรียนจาก Google classroom เข้ามาในเกมค่ะ17 ให้คุณครูเลือก create new account นะคะ18 ให้คุณครูเลือก use Google classroom ค่ะ


19 คลิก Allow เพื่อให้ classcraft สามารถเข้าถึงชั้นเรียนได้นะคะ


20 ให้คุณครูเลือกชั้นเรียน และนำนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมดเข้า classcraft และกด create an account นะคะ


21 ให้คุณครูทำการลากนักเรียนแต่ละคนเข้าสู่ทีมต่างๆ เพื่อทำการแบ่งทีมออกเป็นกลุ่มๆ นะคะ เมื่อเรียบร้อยให้คลิก DONE ค่ะ


22 หลังจากนั้นให้กด prepare students introduction ค่ะ ส่วนนี้คุณครูจะสามารถแจกรหัสเข้าเกมให้นักเรียนได้นะคะ ลักษณะรหัสเข้าห้องเรียนจะคล้ายๆกันกับ classdojo ค่ะ


23 รหัวเข้าห้องเรียนจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะ ให้คุณครูดาวน์โหลด และมอบให้เด็กๆค่ะ โดยรหัสเข้าห้องเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ จะเป็น student code นะคะ โดยนักเรียนสามารถเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์ game.classcraft.com/student. หรือแอพ classcraft โดยสามารถดาวโหลดจาก Google playstore หรือ App Store ได้เลยค่ะ


24 หลังจากนั้นให้คุณครูกด Play เพื่อเริ่มเข้าเกม และสร้างเควสผ่าน google classroom ได้เลยค่ะ25 เมื่อเข้ามาที่หน้า play ให้คุณครูดูเมนูด้านซ้าย แล้วคลิกที่ quests นะคะ26 คลิก create a quest ค่ะ27 ในหน้าเควสจะมีแผนที่สวยๆ คุณครูสามารถสร้างเนื้อเรื่องสนุกในใจ แล้วเลือก + เพื่อเพิ่มเควส หลังจากนั้นคลิกแผนที่ส่วนที่คุณครูคิดว่าเหมาะสมกับเนื้อเรื่องในใจที่สุด (เช่น การบ้านที่ให้ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทวีป Antarctica คุณครูก็จะเลือกส่วนที่ดูหนาวเย็นในแผนที่ค่ะ)


28 ให้คุณครูตั้งชื่อ quest ให้เรียบร้อย และเลือกส่วนของแผนที่ แล้วกด Next นะคะ (ส่วนนี้ครูมายด์ทำภาพหาย ขอโทษจริงๆค่ะ)


29 คลิกส่วนไหนของแผนที่ก็ได้ เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นของ quests ค่ะ (ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ด่าน 1 ค่ะ)
30 จากนั้นให้คุณครู เขียนเพื่อเล่าเรื่องคร่าวๆ จินตนาการว่าเล่นเกมค่ะ ประมาณว่า ในเมืองเวิ้งว้างอันโพ้นนน เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น และทีมของเราต้องเข้าช่วยเหลือชาวเมืองจากความหนาวเหน็บ หรือจะเป็น Introduction เกี่ยวกับบทเรียน ก็ได้เช่นกันค่ะ หลังจากนั้นให้คุณครูกด Save นะคะ31 หลังจากสร้างเรื่องราวเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้คุณครูกด + อีกครั้ง และเลือกส่วนไหนของแผนที่ก็ได้ค่ะ คราวนี้เราจะมานำบทเรียนจาก Google classroom เข้ามาในเกมกันนะคะ32 ในส่วนนี้ ให้คุณครูตั้งชื่อ Objective จะเป็นชื่อตามบทเรียนก็ได้ค่ะ จากนัน้ให้เลือก Google Classroom Assignment นะคะ
33 ให้กดเลือกบัญชีอีเมล์ที่ผูกกับ Google Classroom ของเราอยู่ และคลิกที่ Allow ค่ะ
34 หลังจากนั้นให้คุณครูพิมพ์เนื้อเรื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจเด็กๆส่วนนี้ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นคลิก Next
35 หลังจากนั้นให้เลือกห้องเรียนของเรา และเลือก Assignments หรือชิ้นงานที่จะให้นักเรียนทำเพื่อผ่านด่านนะคะ หรือคุณครูจะเลือก create new classroom assignment เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ได้ค่ะ แต่คุณครูต้องเข้าไปปรับแก้อีกที ใน Google Classroom นะคะ จากนั้นคลิก Next ค่ะ
36 ให้คุณครูใส่ค่าประสปการณ์ ที่เด็กๆจะได้จากการทำการบ้านนี้เสร็จและส่งค่ะ อย่างเช่นของมายด์ มายด์จะให้ค่าประสปการณ์ที่ 100 ส่วน เงินที่เด็กๆจะได้หรือ GP จะสามารถเลือกได้ถ้าคุณครูเป็นสมาชิก Classcraft แบบเสียเงินนะคะ จากนั้น คลิก Next ค่ะ


หมายเหตุ* วันที่ส่งงาน ตัวเกมจะอ้างอิงตาม Google classroom เลยนะคะ และคุณครูสามารถกำหนดคะแนนพิเศษให้คำหรับนักเรียนที่ส่งงานเร็วได้ โดยคลิก Enable reward for early hand-in ด้วยค่ะ
37 ส่วนนี้จะเป็น class discussion ค่ะ ซึ่งนักเรียนสามารถปรึกษากันผ่าน classcraft ได้ ซึ่งคุณครูจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะ จากนั้นคลิก Next ค่ะ
38 ส่วนนี้จะเป็นรางวัล XP เพิ่มเติมเมื่อทำ objective (ผ่านด่าน) ได้สำเร็จค่ะ ให้คุณครูใส่ค่า XP ให้เด็กๆนะคะ จากนั้นคลิก Save ค่ะ

หมายเหตุ* คุณครูสามารถคลิกเลือก Self-paced program ที่จะให้นักเรียนสามารถทำงานต่อๆไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอคุณครูได้นะคะ39 หลังจากนั้นให้คุณครูคลิกปุ่มสีฟ้าที่เป็นลักษณะเส้นขีด เพื่อโยงด่าน 1 เข้าสู่ ด่าน 2 นะคะ
40 เมื่อคลิกแล้ว เราจะสามารถลากเพื่อเชื่อมด่าน 1 เข้ากับ ด่านที่ 2 ได้ค่ะ
41 เมื่อคุณครูคลิปเข้าไปดูที่ด่าน คุณครูจะเห็น Assignment จาก Google Classroom เชื่อมต่อกับ Classcraft แล้วค่ะ
42 เมื่อเข้ามาแล้วลองคลิกที่ Task เราจะเห็นว่า Assignment ใน Google classroom เชื่อมต่อกับ classcraft แล้วค่ะ เย้!
43 เมื่อกลับไปที่หน้า quests อีกครั้ง ให้กดดวงตาสีส้ม เพื่อเปิด classroom ให้นักเรียนเห็น และเริ่มพานักเรียนเล่นเกมได้เลยค่ะ
44 นอกจากนี้ classcraft ยังมีส่วนของ class tools ที่จะมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้น เช่น Boss battle ที่ให้เด็กๆได้ร่วมด้วยช่วยกันตอบควิซเพื่อตีบอส และถ้าชนะก็จะได้รับค่า XP และเงิน จำนวนมากไป ซึ่งส่วนนี้สามารถนำไปเล่นกับเด็กๆผ่านชั้นเรียนสดที่เรียนผ่าน zoom ได้นะคะ

45 เนื่องจากมีคุณครูถามเรื่องกิจกรรม Boss battle เข้ามานะคะ ก็เลยขออธิบายเพิ่มเติมว่า เวลาเล่นกิจกรรม boss battle จะไม่ได้เหมือน Kahoot! หรือ Quizzizz ที่จะขึ้นบนจอนะคะ คุณครูจะควบคุมหมดเลยค่ะ ก่อนอื่นคลิก Boss battle นะคะ พอเข้ามาแล้ว ให้คุณครูเลือกชุดคำถาม หรือจะสร้างใหม่ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเลือกชุดคำถามนั้นเลยค่ะ กด Next46 เลือกว่าจะให้นักเรียนสู้กับ Boss เป็นรายบุคคลหรือรายทีม (ซึ่งเกมจะสุ่มสลับๆกันมาให้ค่ะ) ส่วนนี้มายด์เลือก Students แล้วกด Start Battle ค่ะ
47 กดเครื่องหมายถูกเพื่อเริ่มเกมนะคะ
48 พอส่วนนี้เกมจะขึ้นคำถาม ระหว่างนี้ในโปรแกรม zoom ให้คุณครูเรียกนักเรียนที่เกมสุ่มขึ้นมา แล้วให้ตอบคำถามค่ะว่าเลือกข้อ 1 2 3 หรือ 4 พอนักเรียนตอบแล้ว ให้กด reveal answer ค่ะ49 พอกดแล้ว เกมจะขึ้นเฉลยขึ้นมาค่ะ คุณครูก็เลือกว่า นักเรียนตอบถูกหรือผิด สมมุติว่าตอบถูกนะคะ มายด์จะเลือก Correct answer
50 เท่านี้นักเรียนก็จะตีบอสได้แล้วค่ะ :) แต่ถ้าเค้าตอบผิด เค้าก็จะโดนโจมตีจากบอสเช่นกันค่ะ
จบไปแล้วค่ะสำหรับการแนะนำโปรแกรมดีๆอย่าง classcraft ที่จะช่วยเปลี่ยนชั้นเรียนออนไลน์กลายเป็นสมรภูมิเกมสนุกๆ ให้ทั้งคุณครูและเด็กได้ทั้งเรียนและเล่นไปพร้อมกัน ซึ่งคลาสคราฟมีทั้งแบบฟรี และแบบเสียเงินนะคะ แต่อาจมีข้อจำกัดเล็กน้อยว่า เกมทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ หวังว่าคุณครูจะได้นำ classcraft ไปใช้เพื่อสร้างให้ห้องเรียนออนไลน์สนุก และไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะขอแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า เวลานักเรียนส่งงานผ่าน Google classroom แล้ว คุณครูอย่าลืมบอกให้เด็กๆ เข้าไปกดเควสใน classcraft เพื่อรับ XP กับ GP(ถ้ามี) ด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขกับการสอนค่ะ

17
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
14
clicked like
ชอบ
13
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
8
clicked recommend
อยากบอกต่อ
17
ดาวน์โหลด
7
เก็บไว้อ่าน