icon
giftClose
profile

มัดรวม Teacher Story

4330
ภาพประกอบไอเดีย มัดรวม Teacher Story

"Teacher Story เรื่องนี้ดีเราเคยอ่าน 😍 แต่ เอ๊ะ❓หายไปไหนแล้วน้าา"... นี่เลยจ้า มัดรวมมาให้แล้ว . รวม Teacher Story เรื่องนี้ครูขอเล่าปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 23 ธ.ค. 63) แบ่งตามหมวด หาง่ายหายห่วง เสริมแรงใจ จุดประกายไอเดีย แชร์เก็บไว้ได้เลยย


หมวดวิชาสังคมศึกษา


1.รักติดไซเรน แก้ได้ด้วย “อริยสัจ 4”

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3084252348356949/


2.ทำความรู้จักวิชาเศรษฐาสตร์กับการกระทำของธานอส

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3138233602958823/


3.สภาจำลอง

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3390476057734575/


4.ม๊อบสอนอะไรได้บ้าง

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3448286181953562/


5.สำรวจภูมิประเทศด้วย qrcode

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3465214910260689/

---------------------------------------------------หมวดวิชาวิทยาศาสตร์


1.Chemistry and biology in

shabu

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3121409044641279/

---------------------------------------------------หมวดวิชาสิ่งแวดล้อม


1.สิ่งแวดล้อมศึกษา

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3486037564845090/


2.เดินเมืองปัตตานีด้วยวิถีวิทยาศาตร์

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3348750411907140/

---------------------------------------------------หมวดวิชาคณิตศาสตร์


1.คาบเรียนคณิตศาสตร์ฉายแสงให้เด็กมีตัวตนและสนุกกับการเรียนรู้

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3177151295733720/


2.สลากกินแบ่งคณิตศาสตร์

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3305086886273493/


3.คณิต คือภาษา

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3542006662581513/

---------------------------------------------------หมวดวิชาภาษาไทย


1.#ใครฆ่าแมรี่คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3162026267246223/


2.รามเกียรติ์ x Lifecoach

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3262192260562956/

---------------------------------------------------หมวดวิชาศิลปะ


1.ห้องเรียนที่ไม่มียางลบ

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3505993699516143/


2.วิชาศิลปะกับการสร้างพื้นที่ให้เด็กไม่กลัวคำว่าไม่สวย

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3523953744386805/

---------------------------------------------------


หมวดวิชาแนะแนว


1.สอนเรื่อง mind friend ด้วย “ไข่ดาวความสุข”

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3219689908146525/

---------------------------------------------------หมวดการจัดการชั้นเรียน


1.sense of possibility

https://www.facebook.com/.../a.16527.../3200128556769327/...


2.ครูที่ปรึกษาที่เด็กอยากปรึกษา

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3427877573994423/


3.ห้องเรียนแห่งการยอมรับความเป็นมนุษย์

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3348838675231647/


4.ครูที่แท้อยู่ภายในตัวของเด็ก

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3408711279244386/


5.พูดคุยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3560238124091700/

---------------------------------------------------หมวดเทคนิคการสอน


1.เทคนิคการสอน photographicmemory

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3103692109746306/


2.บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3282898538492328/


3.Critical thinking

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3327180557397459/


4.การรู้จักเด็กรายบุคคล

https://www.facebook.com/1652647158184149/posts/3427877573994423/

---------------------------------------------------

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)