ไขปริศนาในดินแดนยุโรปด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

123516
ภาพประกอบไอเดีย ไขปริศนาในดินแดนยุโรปด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

ให้นักเรียนออกตามล่าหาเจ้านกอินทรีที่หลุดไปจากสวนสัตว์กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ว่ามันไปซ่อนอยู่ ณ ประเทศใดในยุโรป ผ่านการสืบค้นจากหลักฐานที่ครูเตรียมไว้ให้ผนวกกับการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล

ขั้นตอนกิจกรรม


1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม คละชาย - หญิง


2.ครูแจกลายแทงให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ โดยในลายแทงนั้นจะมีเบาะแสว่าเจ้านกตัวนี้บินไปทางไหนบ้าง (ครูจะกำหนดให้นักเรียนตั้งชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อที่ 1 นั่นคือการกำหนดหัวข้อ) โดยครูจะแจกแผนที่ยุโรปให้นักเรียนดูประกอบกลุ่มละ 1 แผ่นด้วย


3.ครูจะเตรียมเบาะแสให้นักเรียนไว้สืบค้นหาเจ้านกจำนวน 25 เบาะแส (เบาะแสของประเทศที่เราเลือกมาใช้ อาจจะเป็นชื่อเมืองหลวง คำขึ้นต้นประเทศ สัตว์​ประจำชาติ เป็นต้น4.เบาะแสแต่ละใบจะซ่อนโค้ดลับเพื่อให้แต่ละกลุ่มช่วยไขคดีนี้ แต่ ! เบาะแสบางอย่างก็เป็นความจริง บางอย่างก็เท็จ นักเรียนจึงควรใช้หลักวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อที่ 3 นั่นคือ การประเมินหลักฐานเข้ามาช่วยตรวจสอบ


5.แต่ละกลุ่มหยิบเบาะแสได้กลุ่มละ 4 ใบเท่านั้น


6.ครูให้เวลาสืบค้น 15 นาที


7.เมื่อหมดเวลา ครูจะให้ตัวแทนกลุ่มถือคำตอบออกมา พร้อมบอกเหตุผล หรือบอกจุดสังเกตุว่าทำไมเราจึงคิดว่านกอยู่ที่ประเทศนี้ (ขั้นตอนนี้เราจะได้เห็นทักษะการวิเคราะห์จากนักเรียนที่เจ๋งมาก ๆ )


8.กลุ่มไหนตอบถูกครูสามารถให้คะแนนเสริมแรงนักเรียนได้นะครับ


ปล.ถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมด้านสื่อคอมพิวเตอร์สามารถเอามาเป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียนพิมพ์สืบค้นได้นะครับ
ปล 2.กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เคารพความเห็นซึ่งกันแหละกัน เพื่อการทำงานจะประสบความสำเร็จ

16
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
31
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน