icon
giftClose
profile

SOLO Taxonomy คืออะไร ทำไมครูไทยต้องรู้จัก

40422
ภาพประกอบไอเดีย SOLO Taxonomy คืออะไร ทำไมครูไทยต้องรู้จัก

ได้มีโอกาสฟังการอธิบายและอ่านงานเกี่ยวกับ SOLO Taxonomy แล้วเห็นว่าน่าสนใจมากๆเลยสรุปมาฝากค่ะ

เรากำลังให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น... (Learn about)

หรือเรียนรู้ที่จะนำสิ่งนั้นไปใช้หรือทำบางสิ่งบางอย่าง... (Learn to do, to use )


ข้อความข้างต้นสะท้อนให้ครูปุ้มได้คิดมากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการการสอน

ในขณะที่ตั้งหน้าตั้งตาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

เราได้วางแผนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลหรือไม่เราได้คำนึงถึงสิ่งที่ต้องการการวัดและประเมินหรือไม่

กิจกรรมที่เราออกแบบสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะวัดหรือไม่

อ่านแล้วได้คิดเยอะดีเลยอยากแบ่งปันเพื่อนครู

ให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะรีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(9)
เก็บไว้อ่าน
(2)