การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ในการจัดการเรียนการสอน

2470
ภาพประกอบไอเดีย การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ในการจัดการเรียนการสอน

เป็นการแบ่งปันการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ในการจัดการเรียนการสอน

วันนี้ขอแบ่งปันการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งการสอนแบบ Online และ Onsite ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ของ Google ดังนี้

 1. Gmail
 2. Google Drive
 3. Google Meet
 4. Google Docs
 5. Google Sheets
 6. Google Slides
 7. Google Forms
 8. Jamboard 
 9. Google Classroom
 10. Google Calendar
 11. Computer Techniques

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: G Suite Training.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน