icon
เข้าสู่ระบบ

Vonder go For Fun

1314511
ภาพประกอบไอเดีย Vonder go For Fun

ใช้เกมในการทบทวนความรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้วย Vonder go


ใช้เกม เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ด้วย Vonder go

ซึ่งคุณครูสามารถสร้างเกมผ่านเว็บไซต์ manage.vonder.co.th

ในเกมนี้มีรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบ อาทิ

1.เลือกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้อง สร้างคำถามที่มีคำตอบถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว

2.เลือกหนึ่งภาพที่ถูกต้อง สร้างคำถามที่มีภาพที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว

3.เลือกหลายคำตอบที่ถูกต้อง สร้างคำถามที่ต้องเลือกมากกว่าหนึ่งคำตอบที่ถูกต้อง


4. เลือกหลายภาพที่ถูกต้อง สร้างคำถามที่ต้องเลือกมากกว่าหนึ่งรูปภาพที่ถูกต้อง


5. เรียงลำดับ สร้างคำถามที่ต้องเรียงลำดับคำตอบให้ถูกต้อง


เมื่อเลือกชนิดของคำถามแล้วคุณครูก็ลงมือสร้างเกมได้เลยจ้า


เลือกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้อง

สร้างคำถามที่มีคำตอบถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว


เลือกหนึ่งภาพที่ถูกต้อง

สร้างคำถามที่มีภาพที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว


เลือกหลายคำตอบที่ถูกต้อง

สร้างคำถามที่ต้องเลือกมากกว่าหนึ่งคำตอบที่ถูกต้อง


เลือกหลายภาพที่ถูกต้อง

สร้างคำถามที่ต้องเลือกมากกว่าหนึ่งรูปภาพที่ถูกต้อง


เรียงลำดับ

สร้างคำถามที่ต้องเรียงลำดับคำตอบให้ถูกต้อง


ภาพก่อนเริ่มเกม

คุณครูสามารถให้นักเรียนสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เล่นเกมผ่านลิ้งค์ playgo.vonder.co.th

จากนั้นป้อนรหัสที่อยู่บนหน้าจอเพื่อเข้าเกม

ภาพขณะเล่นเกมของนักเรียน
ภาพผลการแข่งขันรายข้อภาพรายละเอียดการตอบคำถามของนักเรียนรายบุคคล


เปอร์เซ็นต์การตอบคำถามรายข้อ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านนะคะ ^^

#เรียนแบบครู #LearningArena

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 6

ชื่อไฟล์​: Vonder1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 95 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(20)
เก็บไว้อ่าน
(11)