ครูสอนเล่น วงจรไฟฟ้าชั้น ป.6

10454

นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟไฟฟ้าได้ อย่างสนุก และเข้าใจ ด้วยการใช้วัสดุที่จัดหาได้ง่าย ๆ และใกล้ตัว

การต่อวงจรไฟฟ้า โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสคิด ออกแบบผลงานของตัวเองตั้งแค่เริ่มต้นจนสิ้นสุดคาบเรียน


วัสดุ - อุปกรณ์

1.หลอดไฟ LED

2. ถ่าน / รังถ่าน

3. เส้นลวด

4. เทปกาวใส


วิธีการ

1.สอนนักเรียนเรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น (ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า การต่อวงจรแบบอนุกรม การต่อวงจรแบบขนาน)

2. ให้นักเรียนวาดภาพตามความต้องการของนักเรียน พร้อมออกแบบว่า ถ่าเราทำภาพให้มีไฟสว่างขึ้นได้ นักเรียนต้องการออกแบบให้เป็นแบบไหน

3. นำเส้นลวดมาวางทับรอยดินสอที่วาด ติดเทปกาวใสเป็นระยะ

4. ติดเส้นลวดกับขาของหลอดไฟ LED

5. นำเซลล์ไฟฟ้าเข้าในวงจร

6. สังเกตุผลว่า หลอดไฟติด หรือไม่ ถ้าไม่ติดจะแก้ปัญหาอยางไร


สรุปกิจกรรม

นักเรียนจะได้เรียนรู้การต่อวงจรได้ด้วยตนเอง

โดยได้ออกความคิดเองตั้งแต่ขั้นตอนแรก


ต่อยอดกิจกรรม

สามารถตัดลวดออกช่วงหนึ่ง แล้วนำวัสดุต่าง ๆ โดยตั้งสมมติฐานว่าวัสดุใดนำไฟฟ้า แล้วนำไปวางเป็นสะพานไฟ บริเวณที่ตัดเส้นลอดออก โดยสามารถสรุปกิจกรรมได้ว่า วัสดุที่นำไฟฟ้า เมื่อวางเป็นสะพานไฟต่อจากเส้นลวดช่วงที่ขาดออกไปแล้ว จะทำให้ไฟติด


ติดตามผลงานได้จากยูทูปลิงก์นี้เลยนะคะ


https://youtu.be/blBF27HtpTw


4
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
2
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน