ยกสยาม...สงครามคำถามภูมิศาสตร์ประเทศไทย

7202
ภาพประกอบไอเดีย ยกสยาม...สงครามคำถามภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวภูมิศาสตร์ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมการประยุกต์รูปแบบเกมโชว์ชื่อดังในอดีตของบริษัท workpoint อย่างรายการ “ยกสยาม” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกไปกับคำถามทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม


1.แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 6 คน พร้อมเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน จากนั้นจับฉลากประกบคู่การแข่งขัน


2.แต่ละทีม สมาชิกทุกคนจะได้ป้าย ก และ ป้าย ข ไว้ที่ตนเอง


3.รอบแรก ครูจะเตรียมคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวภูมิศาสตร์ประเทศไทยไว้จำนวนคู่ละ 3 ข้อ ทีมไหนได้ 2 ใน 3 ก่อนจะชนะเข้ารอบต่อไป โดยคำถามทุกข้อจะมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกคือข้อ ก และ ข


#กติกาการตอบ (ตัวอย่าง)


  • เมื่อครูอ่านโจทย์เสร็จ ครูจะให้แต่ละทีมปรึกษากันในทีมข้อละ 10 วินาที
  • เมื่อครบ 10 วินาที ครูจะให้นักเรียนยกคำถามขึ้นว่าจะตอบ ก หรือ ข
  • หากคำถามข้อนั้นเฉลยออกมาเป็นข้อ ก แล้วนักเรียนทั้งสองทีมตอบ ก ทุกคนทั้งสองทีม สองทีมนี้จะได้ 1 คะแนน
  • หากคำถามข้อนั้นเฉลยออกมาเป็น ก แล้วนักเรียนทั้งสองทีมตอบ ข ทุกคนทั้งสองทีม สองทีมนี้จะตกรอบทั้งคู่ทันที
  • หากคำถามข้อนั้นเฉลยออกมาเป็น ก หากทีม A ยกป้าย ก 5 คน และยกป้าย ข 1 คน ส่วนทีม B ยกป้าย ก 6 คนรวด ทีม B จะได้ 1 คะแนน (หากพูดให้เข้าใจง่ายทีมไหนยกป้ายได้ใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดจะได้แต้มนั้นไป)
  • หากคำถามข้อนั้นเฉลยออกมาเป็น ก หากทีม A ยกป้าย ก 6 คน (ยกเหมือนกันทั้งทีม) ส่วนทีม B ยกป้าย ข 6 คน (ยกเหมือนกันทั้งทีม) แบบนี้ทีม A จะได้ 1 คะแนน แต่ทีม ข จะตกรอบทันที โดยไม่ต้องแข่งข้อต่อไป เพราะ...


” หากคิดจะยกเหมือนกัน นักเรียนต้องเผื่อใจด้วยว่า หากผิด ต้องตกรอบยกทีม ไม่อยากเสี่ยงก็ควรวางแผนการตอบดี ๆ นะครับ


4.รอบที่สอง หรือ รอบต่อ ๆ ไป คำถามควรอยู่ที่ 10 ข้อ เพื่อความสนุก คำถามควรอยู่ในกรอบเนื้อหา แต่ครูผู้สอนอาจปรับประยุกต์ใช้ให้ยาก ง่ายสลับกันไปเผื่อความสนุกนะครับ


ปล.กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผน โดยเฉพาะหัวหน้าทีม ที่ต้องวางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้ทีมตกรอบง่าย ๆ และกิจกรรมนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้อีกด้วย
2
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
8
ดาวน์โหลด
7
เก็บไว้อ่าน