Tiktok กับ การสรุปองค์ความรู้

1740

การสรุปองค์ความรู้แบบเก่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับเด็กGen นี้ ความสนใจของนักเรียนยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีได้ดี คิดสร้างสรรค์ คิดเร็วทำเร็ว ดังนั้นการส่งเสริมจุดเด่นของนักเรียนจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้เร็วกว่าการกลับไปแก้จุดอ่อน Tiktok จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการสรุปองค์ความรู้ในตัวเอง

Tiktok เป็น application ที่เด็กรุ่นใหม่ชอบ เหมาะกับความสนใจของเด็ก ชอบความรวดเร็ว ไม่ต้องintro มากมาย ตรงจุด ตรงใจ โดยข้อดึของ Tiktok คือ จำกัดเวลาในการนำเสนอ ดังนั้น นักเรียนต้องสร้างสรรค์วิธีการที่รวดเร็ว ตรงประเด็น สนุก ในการนำเสนอความรู้ของตัวเอง


สาเหตุของปัญหา

สาเหตุของปัญหา เกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญคือเครื่องมือที่เราให้เด็กสรุปองค์ความรู้ไม่น่าสนใจ ไม่เร้าใจ ไม่ทันต่อความสนใจของเด็กๆ จากการศึกษาพบว่าเด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีได้ดี ชอบดูอะไรสั้นๆ ชอบเสียงเพลง ชอบถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ชอบการแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก คิดเร็วทำเร็ว แต่อาจไม่รอบคอบบ้าง และเทรนที่กำลังอยู่ในกระแสคือ application Tiktok เด็กๆชอบเล่นกันมาก จึงหยิบเอาแอปนี้มาใช้


กิจกกรมที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการทดลองเรื่องสมบัติของโลหะหมู่ 1A 2A และ 3A รายวิชาเคมี โดยให้นักเรียนทำการทดลองตามใบกิจกรรมเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มถ่ายทำขั้นตอนและผลการทดลอง ผ่าน smart phone และตัดต่อลงใน Tiktok เพื่อสรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรม


บทบาทของครู

ครูมีบทบาทเป็นโค้ช ค่อยตั้งคำถามเพื่อให้เด็กสังเกตผล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ให้คำแนะนำในการใช้กล้องมือถือร่วมเลนส์พอลิเมอร์ขนาดเล็กกำลังขยายสูงจาก Nectech ซึ่งต้องขอบคุณทางทีม Nectech ที่ลดช่องว่างความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเรา  และสุดท้ายก็กระตุ้นให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาผ่าน tiktok ส่วนนี้ปล่อยให้เด็กๆทำเอง เพราะเขามีทักษะการใช้มือถือมากกว่าครู เด็กๆจะคุยปรึกษากันและลงมือตัดต่ออย่างสนุกสนาม สุดท้ายครูต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการเผยแพร่ 


ข้อค้นพบจากกิจกรรม

สิ่งครูพบคือ เด็กๆสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ถูกต้อง มีความสุขในการทำกิจกรรม ความร่วมมือในกลุ่มดีขึ้น กิจกรรมนี้เหมือนนักเรียนได้ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาก ผลการประเมินครูในกิจกิจกรรมนี้ออกมาก็น่าพอใจ แบบประเมินนี้ได้จาก website inskru.com ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  
ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: กิจกรรม active learning 3 สมบัติของโลหะ.docx.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน