Maze Chase Game

10984
ภาพประกอบไอเดีย Maze Chase Game

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ด้วยเกม Maze Chase

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น โดยทั่วไปแล้วครูผู้สอน

มักจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ


เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง

และยังมีประโยชน์ต่อนักเรียนอีกด้วย

ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสนใจในรายวิชาของเรา


ซึ่งบางทีบางรายวิชาที่เน้นเนื้อหา อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ

นักเรียนจะได้ไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนเนื้อหา


เราสามารถดึงเอาเนื้อหานั้นมาใส่ในรูปแบบเกมออนไลน์

ซึ่งในปัจจุบันมีเกมเพื่อการศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ครูผู้สอนสามารถศึกษาและลงมือทำได้ไม่ยากนัก

ตัวอย่างที่จะมานำเสนอวันนี้คือ เกมเขาวงกต (Maze Chase) โดย Wordwall

คุณครูสามารถลงมือทำผ่านเว็บไซต์ https://wordwall.net/

ซึ่งในเว็บไซต์นี้มีหลากหลายเกมให้คุณครูเลือกใช้ อาทิเช่น

-จับคู่ 

-แบบทดสอบ 

-ล้อสุ่ม 

-การเรียงลำดับกลุ่ม 

-คำสลับอักษร 

-แผนภาพที่มีป้ายกำกับ 

-ตีตัวตุ่น 

-ค้นหาคำ 

-คำไขว้ 

-กรอบการเขียน 

-บิงโก 

-กรอบรูปวาด 

-แผ่นงานชื่อ 

-ลงทะเบียน


เมื่อคุณครูสร้างเกมเสร็จแล้วสามารถแชร์เกมให้นักเรียนได้ ดังนี้

 


ตัวอย่างการเล่นเกม

ขั้นตอนที่ 1 ป้อนชื่อตนเอง


ขั้นตอนที่ 2 กดเริ่มเกมขั้นตอนที่ 3 เล่นเกมและสุดท้ายผลการเล่นเกมค่ะ


ส่วนภาพต่อไปนี้เป็นภาพการนำไปใช้จริงในชั้นเรียนค่ะ

นักเรียนมีความสนุกสนาน และได้รับความรู้ในส่วนของเนื้อหา ผ่านเทคนิคการสอนโดยการใช้เกมค่ะ
หวังว่าไอเดียนี้จะมีประโยชน์ต่อครูทุกท่านนะคะ ^^

4
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน