การศึกษาสร้างอาชีพ

107814
ภาพประกอบไอเดีย การศึกษาสร้างอาชีพ

ทักษะอาชีพ นั้นสำคัญฉไน

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้เกิดจากการสังเกตของนักเรียน

โดยที่นักเรียนเป็นผู้สังเกตการทำกิจกรรมของคุณครู

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับงานริบบิ้น


นักเรียนจึงขอให้เปิดกิจกรรมชุมนุมนี้ขึ้น

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ใช่ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง


ครูได้ใช้เวลาในช่วงกิจกรรมชุมนุม

และเวลาว่างในช่วงวันหยุด

ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน

ทำให้นักเรียนนำไปหารายได้เสริม

รายได้ดีด้วยนะคะ


งานฝีมือเป็นงานที่มีคุณค่า

ทำใหนักเรียนได้ฝึกสมาธิ

ฝึกการสังเกต

ฝึกการเรียนรู้และจดจำ

จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

แถมนักเรียน ยังเกิดความภูมิใจในตนเอง

ผู้ปกครองก็ภูมิใจในตัวนักเรียน


เห็นไหมคะ มีความสุขกันหมดเลยทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ^^
เราต้องยอมรับกันด้วยนะคะ ว่านักเรียนบางส่วนต้องหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

เราในฐานะครูนอกจากจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว เราควรให้ความรู้ด้านอาชีพควบคู่กันไป

อย่างน้อยๆ นักเรียนก็มี 1 อาชีพที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้


หวังว่างานฝีมือนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและครูหลายๆคนนะคะ

14
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน