Class craft กับการเรียนสไตล์เกมออนไลน์

1710
ภาพประกอบไอเดีย Class craft  กับการเรียนสไตล์เกมออนไลน์

เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Gamification ที่จำลองให้ผู้เรียนเป็นนักผจญภัยนในโลกของเกม ที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งการเรียนรู้ และความสนุก

classcraft เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มาในรูปแบบของเกม RPG ที่จะเปลี่ยนผู้เรียนเป็นนักผจญภัยในโลกของเกม โดยที่ครูผู้สอนจะเปรียบเสมือน Game Master ที่จะสร้างภารกิจต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ซึ่งกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมได้ก็สามารถเข้ามาได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมตอกับ Google Classroom, quiz, หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถาม ให้รับชมวิดีทัศน์ หรืออ่านบทความที่ผ้สอนจะมอบหมายให้ในแต่ละภารกิจ


มาสร้างนักผจญภัยให้ห้องเรียนของเราได้ที่

https://www.classcraft.com/

แท็กที่เกี่ยวข้อง

0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน