สื่อการสอน Powerpoint เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์

2621
ภาพประกอบไอเดีย สื่อการสอน Powerpoint เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์

สื่อการสอน PowerPoint เรื่อง พอลิเมอร์และ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นักเรียน ระดับ ปวช.2

ใช้สำหรับการเรียน การสอนในชั้นเรียน ออนไซต์ และ ออนไลน์ เนื้อหาเน้นปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจง่าย กระชับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


1
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน