มาแชร์กัน

1470
ภาพประกอบไอเดีย มาแชร์กัน

ให้นักเรียนนั้นทำงานอย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดของการทำงาน รวมถึงได้การทำงานร่วมกันของนักเรียน

เป้าหมายการเรียนรู้ : การทำงานร่วมกันของนักเรียนและการออกแบบความคิดของนักเรียน


จินตนาการ :

  1. ทำการถามคำถามนักเรียนดังนี้
  • เมื่อเช้าระหว่างเดินทางมาโรงเรียน สิ่งแวดล้อมระหว่างทางที่่นักเรียนพบเจออะไรมามีอะไรบ้าง? (พร้อมทั้งยกตัวอย่างการเดินทางของตนมาให้กับนักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น)
  • นักเรียนคิดว่า สิ่งไหนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ?
  • นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างกันตรงไหน อย่างไรบ้าง?


สร้าง + เล่น :

  1. ให้นักเรียนวาดรูปสิ่งแวดล้อมที่พบเจอระหว่างทาง แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
  2. สามารถวาด ออกแบบได้ตามใจชอบ


แบ่งปัน+การสะท้อน :

  1. เปิดพื้นที่ให้นักเรียน นั่งทำงานด้วยกัน พูดคุยปรึกษากันถึงสิ่งต่างๆที่เลือกวาดลงกระดาษ
  2. แชร์กันว่าพื้นที่ของชุมชนนักเรียนนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
  3. ให้นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอภาพวาดและความคิดเห็นของตนเอง
0
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน