icon
เข้าสู่ระบบ

Table Customs and Traveling

11483
ภาพประกอบไอเดีย Table Customs and Traveling

ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายการเรียนรู้

เรียนรู้วัฒนธรรมการกินของต่างประเทศและประเทศไทย(Table Customs)


ขั้นนำ

ครูให้นักเรียนดูหนังหรือซีรี่ย์ช่วงรับประทานอาหารของหลายๆประเทศและประเทศไทย


ขั้นสอน

สร้าง

1.ครูแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม (จำนวนกลุ่มแล้วแต่ประเทศที่จะกำหนดให้นักเรียน 1กลุ่ม เท่ากับ 1 ประเทศค่ะ)

2.ครูมีอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะอาหารรวมทั้งอาหารของแต่ละประเทศให้กับนร.

3.ครูสอนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ครูกำหนดเวลา 10 นาทีให้แต่ละกลุ่มออกแบบการจัดโต๊ะอาหารตามวัฒนธรรมของประเทศที่ตัวเองได้รับ รวมทั้งค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต


เล่น

1.ครูให้เวลานร. 20 นาทีในการจำลองการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศให้กับนร.

2.นร.แบ่งสมาชิกของกลุ่มเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับแขก และ ฝ่ายนักท่องเที่ยว (ฝ่ายต้อนรับแขกจะต้องต้อนรับตามวัฒนธรรมของประเทศตนเองรวมทั้งการเสิร์ฟอาหารต่างๆ หากมีแขกรับประทานเสร็จให้สแตมป์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนั้นให้แขกติดลงในสมุดบันทึก ส่วนฝ่ายนักท่องเที่ยวให้บันทึกจุดเด่นและจุดแตกต่างวัฒนธรรมการกินของประเทศตนเองที่ไป รวมทั้งได้รับประทานอาหารแต่ละประเทศ)


แบ่งปัน

1.นักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละประเทศแชร์ไอเดียร่วมกันผ่านMentimeter.com

  • รสชาติอาหารแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร จุดเด่น
  • การจัดโต๊ะอาหารมีความแตกต่างกันอย่างไร
  • วัฒนธรรมการเสิร์ฟอาหารมีความแตกต่างกันอย่างไร

(โดยแชร์ไอเดียโดยพิมพ์แบบใช้โครงสร้างขึ้นตันประโยคแบบการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเช่น In my opinions, Personally,I think that เป็นต้น)


ขั้นสรุป

1.ครูถามความรู้สึกและความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละประเทศรวมทั้งการเป็นผู้บริการในแต่ละประเทศที่ต้อนรับแขก

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(4)