ถ้วยคำทำประโยค

2903
ภาพประกอบไอเดีย ถ้วยคำทำประโยค

เชื่อว่าครูหลายคนและนักเรียนหลายห้องเบื่อหน่ายกับการเรียนเรื่องประโยคเนื่องจากประโยคเป็นเนื้อหาที่มีเนื้อหาเยอะมาก ๆ จะดีกว่ามั้ยถ้านักเรียนได้ลองสร้างประโยคตามความคิดของตัวเอง แล้วมาลองดูกันว่าประโยคที่สร้างใช้สื่อสารได้จริงหรือไม่สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องประโยคเท่านั้น แต่คือการให้นักเรียนได้เข้าใจว่าเราเรียนเรื่องประโยคไปเพื่ออะไร หากนักเรียนสามารถนำคำแต่ละคำมาสร้างประโยคได้ แม้ประโยคที่เราสร้างจะไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่เรียนมาแต่หากใช้สื่อสารได้ ก็นับว่าเราสามารถสร้างประโยคได้ถูกต้อง และยังได้เห็นวิธีคิดที่แปลกแหวกแนวของนักเรียนด้วย

เพราะบางกลุ่มสร้างประโยคได้น่าสนใจ บางกลุ่มสร้างประโยคได้น่าแปลกตา และนี่คือความคิดสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมนี้ค่ะ

3
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
0
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน